Všechny výzvy OPPIK

Otevřené výzvy
Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Program podpory Zaměření programu podpory
Uzavřené výzvy
Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Program podpory Zaměření programu podpory
1. 7. 2020 15. 7. 2020 08:00:00 31. 12. 2022 23:59:59 Inovační vouchery – Výzva VI

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

2. 8. 2021 16. 8. 2021 10:00:00 31. 12. 2021 10:00:00 Nemovitosti – Výzva VI Pomoc po tornádu

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

8. 2. 2021 1. 3. 2021 08:00:00 31. 12. 2021 15:59:59 Poradenství – Výzva II Poradenské služby pro MSP

poradenské služby pro začínající malé a střední podniky poskytované provozovateli inovační infrastruktury

15. 8. 2021 15. 9. 2021 09:00:00 1. 10. 2021 16:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva V Digitální podnik

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

17. 8. 2020 17. 10. 2020 09:00:00 16. 9. 2021 09:00:00 Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS)

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

16. 4. 2020 15. 5. 2020 09:00:00 16. 9. 2021 09:00:00 Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

28. 5. 2021 8. 6. 2021 10:00:00 1. 9. 2021 13:59:59 Aplikace – Výzva IX

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

28. 5. 2021 15. 6. 2021 08:00:00 30. 8. 2021 12:00:00 Inovace – Výzva IX (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

27. 5. 2021 14. 6. 2021 08:00:00 26. 8. 2021 15:59:59 Potenciál – Výzva VIII

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

2. 12. 2019 8. 1. 2020 13:00:00 30. 6. 2021 00:00:00 Úspory energie v SZT – Výzva IV

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

24. 11. 2020 24. 11. 2020 14:00:00 30. 6. 2021 14:00:00 Úspory energie – Výzva VI

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

8. 12. 2020 8. 12. 2020 14:00:00 31. 5. 2021 14:00:00 Úspory energie s EPC – Výzva VI

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

1. 9. 2020 15. 10. 2020 08:00:00 30. 4. 2021 23:59:59 Inovace – Výzva VIII (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

15. 10. 2020 30. 11. 2020 08:00:00 1. 4. 2021 14:59:00 Služby infrastruktury – Výzva VIII

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

16. 11. 2020 23. 11. 2020 09:00:00 15. 3. 2021 16:00:00 Proof of Concept – Výzva V

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

1. 10. 2020 2. 12. 2020 10:00:00 2. 3. 2021 10:00:00 Technologie – Výzva XIII

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

29. 10. 2020 30. 10. 2020 09:00:00 1. 3. 2021 15:59:59 Spolupráce – Technologické platformy – Výzva IV

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

1. 10. 2020 30. 10. 2020 14:00:00 25. 2. 2021 16:00:00 Smart grids I – Výzva VI

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

1. 9. 2020 14. 9. 2020 10:00:00 1. 2. 2021 23:59:59 Aplikace – Výzva VIII

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

16. 4. 2020 17. 4. 2020 09:00:00 31. 12. 2020 23:59:59 Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

1. 7. 2020 15. 7. 2020 14:00:00 18. 12. 2020 16:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva VI

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

28. 8. 2020 4. 9. 2020 12:00:00 7. 12. 2020 23:59:59 Potenciál – Výzva VII

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

29. 6. 2020 30. 6. 2020 08:00:00 16. 11. 2020 16:00:00 Proof of Concept – Výzva IV

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

26. 7. 2019 2. 9. 2019 14:00:00 30. 9. 2020 00:00:00 Obnovitelné zdroje energie – Výzva V

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

16. 6. 2020 22. 6. 2020 09:00:00 30. 9. 2020 15:59:59 Spolupráce – Klastry – Výzva VII

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

25. 3. 2020 1. 4. 2020 09:00:00 10. 9. 2020 15:59:59 Partnerství znalostního transferu – Výzva VI

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

4. 3. 2020 4. 6. 2020 09:00:00 5. 9. 2020 12:00:00 Vysokorychlostní internet – Výzva IV

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

13. 12. 2019 13. 1. 2020 13:00:00 31. 8. 2020 15:00:00 Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

18. 3. 2020 20. 3. 2020 08:00:00 30. 8. 2020 12:00:00 Služby infrastruktury – Výzva VII

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

2. 12. 2019 6. 1. 2020 08:00:00 31. 7. 2020 15:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020 08:00:00 31. 7. 2020 15:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020 08:00:00 31. 7. 2020 15:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

31. 7. 2019 1. 10. 2019 13:00:00 30. 6. 2020 23:59:59 Smart grids I – Výzva V

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

16. 7. 2019 16. 9. 2019 10:00:00 30. 6. 2020 10:00:00 Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

17. 12. 2018 2. 1. 2019 09:00:00 30. 6. 2020 23:59:59 Inovační vouchery – Výzva IV

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

16. 7. 2019 16. 9. 2019 14:00:00 30. 6. 2020 23:59:59 Úspory energie – Výzva V

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

15. 4. 2020 4. 5. 2020 10:00:00 5. 6. 2020 10:00:00 Technologie COVID-19 – Výzva XII

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

17. 2. 2020 9. 3. 2020 10:00:00 25. 5. 2020 10:00:00 Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky)

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

26. 11. 2019 29. 11. 2019 08:00:00 20. 4. 2020 15:59:59 Proof of Concept – Výzva III

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

16. 7. 2019 16. 10. 2019 10:00:00 16. 3. 2020 10:00:00 Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

29. 6. 2018 16. 7. 2018 16:00:00 15. 1. 2020 23:59:59 Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

27. 9. 2019 15. 10. 2019 08:00:00 15. 1. 2020 23:59:59 Inovace – Výzva VII (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

27. 9. 2019 16. 10. 2019 10:00:00 15. 1. 2020 23:59:59 Aplikace – Výzva VII

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

23. 9. 2019 7. 10. 2019 09:00:00 7. 1. 2020 15:59:59 Partnerství znalostního transferu – Výzva V

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

22. 7. 2019 23. 9. 2019 10:00:00 16. 12. 2019 10:00:00 Technologie – Výzva X

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

19. 9. 2019 1. 10. 2019 12:00:00 16. 12. 2019 23:59:59 Potenciál – Výzva VI

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

22. 7. 2019 5. 8. 2019 08:00:00 5. 12. 2019 15:59:59 Poradenství – Výzva I

poradenské služby pro začínající malé a střední podniky poskytované provozovateli inovační infrastruktury

16. 7. 2019 22. 7. 2019 09:00:00 29. 11. 2019 15:59:59 Spolupráce – Klastry – Výzva VI

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

30. 11. 2018 3. 12. 2018 08:00:00 30. 9. 2019 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

8. 10. 2018 8. 10. 2018 13:00:00 30. 9. 2019 23:59:59 Smart grids II – Výzva V

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

8. 10. 2018 8. 10. 2018 13:00:00 30. 9. 2019 23:59:59 Smart grids II – Výzva VI

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

31. 5. 2019 10. 6. 2019 08:00:00 10. 9. 2019 15:59:59 Spolupráce – Technologické platformy – Výzva III

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

7. 2. 2019 8. 5. 2019 00:00:00 8. 7. 2019 23:59:59 Vysokorychlostní internet – Výzva II

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

28. 3. 2019 29. 3. 2019 08:00:00 30. 6. 2019 23:59:59 Služby infrastruktury – Výzva VI

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

10. 12. 2018 11. 3. 2019 10:00:00 13. 6. 2019 10:00:00 Technologie – Výzva IX

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

30. 11. 2018 3. 12. 2018 00:00:00 31. 5. 2019 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

30. 11. 2018 3. 12. 2018 00:00:00 31. 5. 2019 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

28. 6. 2018 31. 8. 2018 00:00:00 31. 5. 2019 00:00:00 ICT a sdílené služby – aktivita Budování a modernizace datových center – Výzva IV

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

30. 11. 2018 3. 12. 2018 00:00:00 31. 5. 2019 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

19. 12. 2018 1. 3. 2019 00:00:00 31. 5. 2019 00:00:00 Marketing – Výzva IV

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

26. 6. 2018 15. 8. 2018 00:00:00 30. 5. 2019 00:00:00 Školicí střediska – Výzva III

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školicích prostor

25. 6. 2018 28. 8. 2018 00:00:00 28. 5. 2019 00:00:00 ICT a sdílené služby – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb – Výzva IV

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

26. 11. 2018 28. 1. 2019 00:00:00 28. 5. 2019 00:00:00 Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky)

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

22. 6. 2018 22. 10. 2018 00:00:00 22. 5. 2019 00:00:00 Nemovitosti – Výzva III

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

20. 12. 2018 4. 1. 2019 00:00:00 6. 5. 2019 00:00:00 Proof of Concept – Výzva II

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

11. 6. 2018 11. 6. 2018 00:00:00 30. 4. 2019 00:00:00 Úspory energie v SZT – Výzva III

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

29. 6. 2018 2. 7. 2018 00:00:00 29. 4. 2019 00:00:00 Úspory energie – Výzva IV

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

3. 8. 2018 3. 8. 2018 00:00:00 29. 3. 2019 00:00:00 Obnovitelné zdroje energie – Výzva IV

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

15. 6. 2018 1. 10. 2018 00:00:00 15. 1. 2019 00:00:00 Potenciál – Výzva V

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

19. 12. 2017 3. 1. 2018 00:00:00 31. 12. 2018 00:00:00 Inovace – Výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

29. 12. 2017 15. 1. 2018 00:00:00 31. 12. 2018 00:00:00 Inovační vouchery – Výzva III

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

29. 6. 2018 29. 6. 2018 00:00:00 19. 12. 2018 00:00:00 Smart grids I – Výzva IV

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

15. 6. 2018 28. 8. 2018 00:00:00 17. 12. 2018 00:00:00 Aplikace – Výzva VI

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

25. 6. 2018 17. 9. 2018 00:00:00 14. 12. 2018 00:00:00 Partnerství znalostního transferu – Výzva IV

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

2. 7. 2018 28. 8. 2018 00:00:00 28. 11. 2018 00:00:00 Spolupráce – Klastry – Výzva V

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

15. 6. 2018 26. 9. 2018 00:00:00 27. 11. 2018 00:00:00 Inovace – Výzva V (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

10. 7. 2018 28. 8. 2018 00:00:00 27. 11. 2018 00:00:00 Služby infrastruktury – Výzva V

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

24. 8. 2018 28. 8. 2018 00:00:00 24. 9. 2018 00:00:00 Potenciál – technická výzva

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

3. 4. 2018 3. 4. 2018 00:00:00 31. 8. 2018 00:00:00 Smart grids II – Výzva IV

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

5. 12. 2017 12. 2. 2018 00:00:00 14. 5. 2018 00:00:00 Technologie – Výzva VII

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

20. 12. 2017 3. 1. 2018 00:00:00 4. 5. 2018 00:00:00 Proof of Concept – Výzva I

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

1. 11. 2017 1. 11. 2017 00:00:00 30. 4. 2018 00:00:00 Úspory energie – Výzva III

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

21. 12. 2017 15. 1. 2018 00:00:00 30. 4. 2018 00:00:00 Marketing – Výzva III

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

21. 12. 2017 2. 1. 2018 00:00:00 30. 4. 2018 00:00:00 Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

1. 12. 2017 18. 12. 2017 00:00:00 30. 4. 2018 00:00:00 Aplikace – Clean Sky 2 – Výzva V

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

22. 9. 2017 22. 9. 2017 00:00:00 28. 2. 2018 00:00:00 Obnovitelné zdroje energie – Výzva III

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

31. 10. 2017 31. 10. 2017 00:00:00 28. 2. 2018 00:00:00 Smart grids I – Výzva III

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

5. 12. 2017 11. 12. 2017 00:00:00 12. 2. 2018 00:00:00 Technologie – Výzva VI (pro začínající podniky)

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

11. 11. 2016 1. 12. 2016 00:00:00 2. 1. 2018 00:00:00 Smart grids II – Výzva II

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

15. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 31. 12. 2017 00:00:00 Inovace – Výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

30. 6. 2017 10. 7. 2017 00:00:00 31. 12. 2017 00:00:00 Inovační vouchery – Výzva II

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

4. 9. 2017 7. 9. 2017 00:00:00 22. 12. 2017 00:00:00 Služby infrastruktury – Výzva IV

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

13. 7. 2017 20. 7. 2017 00:00:00 30. 11. 2017 00:00:00 Potenciál – Výzva IV

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

2. 8. 2017 3. 8. 2017 00:00:00 30. 11. 2017 00:00:00 Aplikace – Výzva IV

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

30. 6. 2017 17. 7. 2017 00:00:00 17. 11. 2017 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

30. 6. 2017 17. 7. 2017 00:00:00 17. 11. 2017 00:00:00 Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

30. 6. 2017 17. 7. 2017 00:00:00 17. 11. 2017 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

30. 6. 2017 12. 7. 2017 00:00:00 12. 11. 2017 00:00:00 Inovace – Výzva IV (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

28. 11. 2016 15. 12. 2016 00:00:00 31. 10. 2017 00:00:00 Úspory energie – Výzva II

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

2. 2. 2017 1. 5. 2017 00:00:00 30. 10. 2017 00:00:00 Úspory energie v SZT – Výzva II

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

30. 6. 2017 14. 7. 2017 00:00:00 20. 10. 2017 00:00:00 Spolupráce – Klastry – Výzva IV

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

30. 6. 2017 17. 7. 2017 00:00:00 17. 10. 2017 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

16. 6. 2017 16. 6. 2017 00:00:00 16. 10. 2017 00:00:00 Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

30. 6. 2017 14. 7. 2017 00:00:00 13. 10. 2017 00:00:00 Partnerství znalostního transferu – Výzva III

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

2. 2. 2017 1. 5. 2017 00:00:00 30. 9. 2017 00:00:00 Smart grids I – Výzva II

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

31. 3. 2017 26. 4. 2017 00:00:00 26. 9. 2017 00:00:00 Vysokorychlostní internet – Výzva I

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

30. 6. 2017 17. 7. 2017 00:00:00 17. 9. 2017 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

25. 1. 2017 15. 2. 2017 00:00:00 15. 7. 2017 00:00:00 Obnovitelné zdroje energie – Výzva II

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

8. 2. 2017 1. 3. 2017 00:00:00 1. 6. 2017 00:00:00 Spolupráce-Technologické platformy – Výzva II

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

25. 1. 2017 1. 3. 2017 00:00:00 31. 5. 2017 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Výzva II

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

31. 5. 2016 1. 6. 2016 00:00:00 31. 5. 2017 00:00:00 Inovační vouchery – Výzva I

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

30. 3. 2017 31. 3. 2017 00:00:00 30. 4. 2017 00:00:00 Smart grids II – Výzva III

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

28. 11. 2016 1. 2. 2017 00:00:00 28. 4. 2017 00:00:00 Služby infrastruktury – Výzva III

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

29. 11. 2016 20. 1. 2017 00:00:00 20. 4. 2017 00:00:00 Aplikace – Výzva III

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

28. 11. 2016 18. 1. 2017 00:00:00 18. 4. 2017 00:00:00 Inovace – Výzva III (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

11. 11. 2016 16. 1. 2017 00:00:00 17. 4. 2017 00:00:00 Potenciál – Výzva III

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

24. 10. 2016 7. 11. 2016 00:00:00 7. 4. 2017 00:00:00 Spolupráce – Klastry – Výzva III

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

11. 11. 2016 9. 12. 2016 00:00:00 28. 2. 2017 00:00:00 Technologie – Výzva IV

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

11. 11. 2016 9. 12. 2016 00:00:00 28. 2. 2017 00:00:00 Technologie – Výzva V (pro začínající podniky)

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

24. 10. 2016 16. 11. 2016 00:00:00 16. 2. 2017 00:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016 16. 11. 2016 00:00:00 16. 2. 2017 00:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Budování a modernizace datových center

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016 16. 11. 2016 00:00:00 16. 2. 2017 00:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016 16. 11. 2016 00:00:00 16. 2. 2017 00:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016 14. 11. 2016 00:00:00 14. 2. 2017 00:00:00 Školicí střediska – Výzva II

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školicích prostor

24. 10. 2016 7. 11. 2016 00:00:00 7. 2. 2017 00:00:00 Partnerství znalostního transferu – Výzva II

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

24. 10. 2016 7. 11. 2016 00:00:00 31. 1. 2017 00:00:00 Marketing – Výzva II

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

24. 10. 2016 21. 11. 2016 00:00:00 5. 12. 2016 00:00:00 Nemovitosti – Výzva II

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

31. 5. 2016 15. 6. 2016 00:00:00 30. 9. 2016 00:00:00 Služby infrastruktury – Výzva II

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

31. 7. 2016 15. 9. 2016 00:00:00 26. 8. 2016 00:00:00 Potenciál – Výzva II

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

7. 3. 2016 1. 4. 2016 00:00:00 31. 7. 2016 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Výzva I

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

22. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 30. 6. 2016 00:00:00 Smart grids I – Výzva I

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

22. 12. 2016 4. 1. 2016 00:00:00 30. 6. 2016 00:00:00 Smart grids II – Výzva I

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

22. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 30. 6. 2016 00:00:00 Úspory energie v SZT – Výzva I

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

15. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 4. 5. 2016 00:00:00 Obnovitelné zdroje energie – Výzva I

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

15. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 4. 5. 2016 00:00:00 Spolupráce – Technologické platformy – Výzva I

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

15. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 4. 5. 2016 00:00:00 Služby infrastruktury – Výzva I

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 30. 4. 2016 00:00:00 Inovace – Výzva I (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

29. 5. 2015 1. 6. 2015 00:00:00 30. 4. 2016 00:00:00 Úspory energie – Výzva I

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

11. 3. 2016 11. 3. 2016 00:00:00 30. 4. 2016 00:00:00 Spolupráce – Klastry – Výzva II

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

11. 3. 2016 11. 3. 2016 00:00:00 30. 4. 2016 00:00:00 Aplikace – Výzva II

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

29. 5. 2015 1. 6. 2015 00:00:00 7. 3. 2016 00:00:00 Potenciál – Výzva I

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 7. 3. 2016 00:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva I

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 7. 3. 2016 00:00:00 Partnerství znalostního transferu – Výzva I

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 7. 3. 2016 00:00:00 Spolupráce – Klastry – Výzva I

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

26. 6. 2015 26. 6. 2015 00:00:00 7. 3. 2016 00:00:00 Aplikace – Výzva I

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

29. 5. 2015 1. 6. 2015 00:00:00 26. 1. 2016 00:00:00 Nemovitosti – Výzva I

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

15. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 19. 1. 2016 00:00:00 Technologie – Výzva III

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 30. 11. 2015 00:00:00 Školicí střediska – Výzva I

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školicích prostor

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 9. 11. 2015 00:00:00 Marketing – Výzva I

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

29. 5. 2015 1. 6. 2015 00:00:00 31. 10. 2015 00:00:00 Technologie – Výzva I

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

21. 9. 2015 21. 9. 2015 00:00:00 21. 10. 2015 00:00:00 Technologie – Výzva II

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení