Všechny výzvy OPPIK

Otevřené výzvy
Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Program podpory Zaměření programu podpory
1. 7. 2020 15. 7. 2020 08:00:00 31. 12. 2022 23:59:59 Inovační vouchery – Výzva VI (OP PIK)

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

Uzavřené výzvy
Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Program podpory Zaměření programu podpory
15. 8. 2021 15. 9. 2021 09:00:00 1. 10. 2021 16:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva V Digitální podnik

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

2. 8. 2021 16. 8. 2021 10:00:00 31. 12. 2021 10:00:00 Nemovitosti – Výzva VI Pomoc po tornádu

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

28. 5. 2021 15. 6. 2021 08:00:00 30. 8. 2021 12:00:00 Inovace – Výzva IX (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

28. 5. 2021 8. 6. 2021 10:00:00 1. 9. 2021 13:59:59 Aplikace – Výzva IX

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

27. 5. 2021 14. 6. 2021 08:00:00 26. 8. 2021 15:59:59 Potenciál – Výzva VIII

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

8. 2. 2021 1. 3. 2021 08:00:00 31. 12. 2021 15:59:59 Poradenství – Výzva II Poradenské služby pro MSP

poradenské služby pro začínající malé a střední podniky poskytované provozovateli inovační infrastruktury

8. 12. 2020 8. 12. 2020 14:00:00 31. 5. 2021 14:00:00 Úspory energie s EPC – Výzva VI

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

24. 11. 2020 24. 11. 2020 14:00:00 30. 6. 2021 14:00:00 Úspory energie – Výzva VI

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

16. 11. 2020 23. 11. 2020 09:00:00 15. 3. 2021 16:00:00 Proof of Concept – Výzva V

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

29. 10. 2020 30. 10. 2020 09:00:00 1. 3. 2021 15:59:59 Spolupráce – Technologické platformy – Výzva IV

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

15. 10. 2020 30. 11. 2020 08:00:00 1. 4. 2021 14:59:00 Služby infrastruktury – Výzva VIII

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

1. 10. 2020 30. 10. 2020 14:00:00 25. 2. 2021 16:00:00 Smart grids I – Výzva VI

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

1. 10. 2020 2. 12. 2020 10:00:00 2. 3. 2021 10:00:00 Technologie – Výzva XIII

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

1. 9. 2020 15. 10. 2020 08:00:00 30. 4. 2021 23:59:59 Inovace – Výzva VIII (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

1. 9. 2020 14. 9. 2020 10:00:00 1. 2. 2021 23:59:59 Aplikace – Výzva VIII

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

28. 8. 2020 4. 9. 2020 12:00:00 7. 12. 2020 23:59:59 Potenciál – Výzva VII

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

17. 8. 2020 17. 10. 2020 09:00:00 16. 9. 2021 09:00:00 Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS)

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

1. 7. 2020 15. 7. 2020 14:00:00 18. 12. 2020 16:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva VI

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

29. 6. 2020 30. 6. 2020 08:00:00 16. 11. 2020 16:00:00 Proof of Concept – Výzva IV

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

16. 6. 2020 22. 6. 2020 09:00:00 30. 9. 2020 15:59:59 Spolupráce – Klastry – Výzva VII

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

16. 4. 2020 17. 4. 2020 09:00:00 31. 12. 2020 23:59:59 Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

16. 4. 2020 15. 5. 2020 09:00:00 16. 9. 2021 09:00:00 Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

15. 4. 2020 4. 5. 2020 10:00:00 5. 6. 2020 10:00:00 Technologie COVID-19 – Výzva XII

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

25. 3. 2020 1. 4. 2020 09:00:00 10. 9. 2020 15:59:59 Partnerství znalostního transferu – Výzva VI

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

18. 3. 2020 20. 3. 2020 08:00:00 30. 8. 2020 12:00:00 Služby infrastruktury – Výzva VII

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

4. 3. 2020 4. 6. 2020 09:00:00 5. 9. 2020 12:00:00 Vysokorychlostní internet – Výzva IV

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

17. 2. 2020 9. 3. 2020 10:00:00 25. 5. 2020 10:00:00 Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky)

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

13. 12. 2019 13. 1. 2020 13:00:00 31. 8. 2020 15:00:00 Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

2. 12. 2019 6. 1. 2020 08:00:00 31. 7. 2020 15:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020 08:00:00 31. 7. 2020 15:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020 08:00:00 31. 7. 2020 15:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

2. 12. 2019 8. 1. 2020 13:00:00 30. 6. 2021 00:00:00 Úspory energie v SZT – Výzva IV

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

26. 11. 2019 29. 11. 2019 08:00:00 20. 4. 2020 15:59:59 Proof of Concept – Výzva III

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

27. 9. 2019 15. 10. 2019 08:00:00 15. 1. 2020 23:59:59 Inovace – Výzva VII (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

27. 9. 2019 16. 10. 2019 10:00:00 15. 1. 2020 23:59:59 Aplikace – Výzva VII

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

23. 9. 2019 7. 10. 2019 09:00:00 7. 1. 2020 15:59:59 Partnerství znalostního transferu – Výzva V

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

19. 9. 2019 1. 10. 2019 12:00:00 16. 12. 2019 23:59:59 Potenciál – Výzva VI

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

31. 7. 2019 1. 10. 2019 13:00:00 30. 6. 2020 23:59:59 Smart grids I – Výzva V

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

26. 7. 2019 2. 9. 2019 14:00:00 30. 9. 2020 00:00:00 Obnovitelné zdroje energie – Výzva V

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

22. 7. 2019 5. 8. 2019 08:00:00 5. 12. 2019 15:59:59 Poradenství – Výzva I

poradenské služby pro začínající malé a střední podniky poskytované provozovateli inovační infrastruktury

22. 7. 2019 23. 9. 2019 10:00:00 16. 12. 2019 10:00:00 Technologie – Výzva X

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

16. 7. 2019 22. 7. 2019 09:00:00 29. 11. 2019 15:59:59 Spolupráce – Klastry – Výzva VI

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

16. 7. 2019 16. 9. 2019 10:00:00 30. 6. 2020 10:00:00 Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

16. 7. 2019 16. 10. 2019 10:00:00 16. 3. 2020 10:00:00 Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

16. 7. 2019 16. 9. 2019 14:00:00 30. 6. 2020 23:59:59 Úspory energie – Výzva V

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

31. 5. 2019 10. 6. 2019 08:00:00 10. 9. 2019 15:59:59 Spolupráce – Technologické platformy – Výzva III

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

28. 3. 2019 29. 3. 2019 08:00:00 30. 6. 2019 23:59:59 Služby infrastruktury – Výzva VI

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

7. 2. 2019 8. 5. 2019 00:00:00 8. 7. 2019 23:59:59 Vysokorychlostní internet – Výzva II

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

20. 12. 2018 4. 1. 2019 00:00:00 6. 5. 2019 00:00:00 Proof of Concept – Výzva II

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

19. 12. 2018 1. 3. 2019 00:00:00 31. 5. 2019 00:00:00 Marketing – Výzva IV

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

17. 12. 2018 2. 1. 2019 09:00:00 30. 6. 2020 23:59:59 Inovační vouchery – Výzva IV

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

10. 12. 2018 11. 3. 2019 10:00:00 13. 6. 2019 10:00:00 Technologie – Výzva IX

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

30. 11. 2018 3. 12. 2018 00:00:00 31. 5. 2019 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

30. 11. 2018 3. 12. 2018 00:00:00 31. 5. 2019 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

30. 11. 2018 3. 12. 2018 08:00:00 30. 9. 2019 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

30. 11. 2018 3. 12. 2018 00:00:00 31. 5. 2019 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

26. 11. 2018 28. 1. 2019 00:00:00 28. 5. 2019 00:00:00 Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky)

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

8. 10. 2018 8. 10. 2018 13:00:00 30. 9. 2019 23:59:59 Smart grids II – Výzva V

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

8. 10. 2018 8. 10. 2018 13:00:00 30. 9. 2019 23:59:59 Smart grids II – Výzva VI

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

24. 8. 2018 28. 8. 2018 00:00:00 24. 9. 2018 00:00:00 Potenciál – technická výzva

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

3. 8. 2018 3. 8. 2018 00:00:00 29. 3. 2019 00:00:00 Obnovitelné zdroje energie – Výzva IV

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

10. 7. 2018 28. 8. 2018 00:00:00 27. 11. 2018 00:00:00 Služby infrastruktury – Výzva V

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

2. 7. 2018 28. 8. 2018 00:00:00 28. 11. 2018 00:00:00 Spolupráce – Klastry – Výzva V

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

29. 6. 2018 29. 6. 2018 00:00:00 19. 12. 2018 00:00:00 Smart grids I – Výzva IV

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

29. 6. 2018 16. 7. 2018 16:00:00 15. 1. 2020 23:59:59 Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

29. 6. 2018 2. 7. 2018 00:00:00 29. 4. 2019 00:00:00 Úspory energie – Výzva IV

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

28. 6. 2018 31. 8. 2018 00:00:00 31. 5. 2019 00:00:00 ICT a sdílené služby – aktivita Budování a modernizace datových center – Výzva IV

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

26. 6. 2018 15. 8. 2018 00:00:00 30. 5. 2019 00:00:00 Školicí střediska – Výzva III

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školicích prostor

25. 6. 2018 28. 8. 2018 00:00:00 28. 5. 2019 00:00:00 ICT a sdílené služby – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb – Výzva IV

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

25. 6. 2018 17. 9. 2018 00:00:00 14. 12. 2018 00:00:00 Partnerství znalostního transferu – Výzva IV

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

22. 6. 2018 22. 10. 2018 00:00:00 22. 5. 2019 00:00:00 Nemovitosti – Výzva III

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

15. 6. 2018 26. 9. 2018 00:00:00 27. 11. 2018 00:00:00 Inovace – Výzva V (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

15. 6. 2018 1. 10. 2018 00:00:00 15. 1. 2019 00:00:00 Potenciál – Výzva V

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

15. 6. 2018 28. 8. 2018 00:00:00 17. 12. 2018 00:00:00 Aplikace – Výzva VI

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

11. 6. 2018 11. 6. 2018 00:00:00 30. 4. 2019 00:00:00 Úspory energie v SZT – Výzva III

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

3. 4. 2018 3. 4. 2018 00:00:00 31. 8. 2018 00:00:00 Smart grids II – Výzva IV

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

29. 12. 2017 15. 1. 2018 00:00:00 31. 12. 2018 00:00:00 Inovační vouchery – Výzva III

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

21. 12. 2017 15. 1. 2018 00:00:00 30. 4. 2018 00:00:00 Marketing – Výzva III

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

21. 12. 2017 2. 1. 2018 00:00:00 30. 4. 2018 00:00:00 Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

20. 12. 2017 3. 1. 2018 00:00:00 4. 5. 2018 00:00:00 Proof of Concept – Výzva I

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

19. 12. 2017 3. 1. 2018 00:00:00 31. 12. 2018 00:00:00 Inovace – Výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

5. 12. 2017 12. 2. 2018 00:00:00 14. 5. 2018 00:00:00 Technologie – Výzva VII

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

5. 12. 2017 11. 12. 2017 00:00:00 12. 2. 2018 00:00:00 Technologie – Výzva VI (pro začínající podniky)

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

1. 12. 2017 18. 12. 2017 00:00:00 30. 4. 2018 00:00:00 Aplikace – Clean Sky 2 – Výzva V

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

1. 11. 2017 1. 11. 2017 00:00:00 30. 4. 2018 00:00:00 Úspory energie – Výzva III

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

31. 10. 2017 31. 10. 2017 00:00:00 28. 2. 2018 00:00:00 Smart grids I – Výzva III

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

22. 9. 2017 22. 9. 2017 00:00:00 28. 2. 2018 00:00:00 Obnovitelné zdroje energie – Výzva III

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

4. 9. 2017 7. 9. 2017 00:00:00 22. 12. 2017 00:00:00 Služby infrastruktury – Výzva IV

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

2. 8. 2017 3. 8. 2017 00:00:00 30. 11. 2017 00:00:00 Aplikace – Výzva IV

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

13. 7. 2017 20. 7. 2017 00:00:00 30. 11. 2017 00:00:00 Potenciál – Výzva IV

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

30. 6. 2017 14. 7. 2017 00:00:00 20. 10. 2017 00:00:00 Spolupráce – Klastry – Výzva IV

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

30. 6. 2017 17. 7. 2017 00:00:00 17. 10. 2017 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

30. 6. 2017 17. 7. 2017 00:00:00 17. 11. 2017 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

30. 6. 2017 10. 7. 2017 00:00:00 31. 12. 2017 00:00:00 Inovační vouchery – Výzva II

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

30. 6. 2017 17. 7. 2017 00:00:00 17. 11. 2017 00:00:00 Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

30. 6. 2017 12. 7. 2017 00:00:00 12. 11. 2017 00:00:00 Inovace – Výzva IV (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

30. 6. 2017 17. 7. 2017 00:00:00 17. 9. 2017 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

30. 6. 2017 17. 7. 2017 00:00:00 17. 11. 2017 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

30. 6. 2017 14. 7. 2017 00:00:00 13. 10. 2017 00:00:00 Partnerství znalostního transferu – Výzva III

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

16. 6. 2017 16. 6. 2017 00:00:00 16. 10. 2017 00:00:00 Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

31. 3. 2017 26. 4. 2017 00:00:00 26. 9. 2017 00:00:00 Vysokorychlostní internet – Výzva I

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

30. 3. 2017 31. 3. 2017 00:00:00 30. 4. 2017 00:00:00 Smart grids II – Výzva III

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

8. 2. 2017 1. 3. 2017 00:00:00 1. 6. 2017 00:00:00 Spolupráce-Technologické platformy – Výzva II

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

2. 2. 2017 1. 5. 2017 00:00:00 30. 9. 2017 00:00:00 Smart grids I – Výzva II

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

2. 2. 2017 1. 5. 2017 00:00:00 30. 10. 2017 00:00:00 Úspory energie v SZT – Výzva II

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

25. 1. 2017 1. 3. 2017 00:00:00 31. 5. 2017 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Výzva II

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

25. 1. 2017 15. 2. 2017 00:00:00 15. 7. 2017 00:00:00 Obnovitelné zdroje energie – Výzva II

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

22. 12. 2016 4. 1. 2016 00:00:00 30. 6. 2016 00:00:00 Smart grids II – Výzva I

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

29. 11. 2016 20. 1. 2017 00:00:00 20. 4. 2017 00:00:00 Aplikace – Výzva III

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

28. 11. 2016 18. 1. 2017 00:00:00 18. 4. 2017 00:00:00 Inovace – Výzva III (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

28. 11. 2016 1. 2. 2017 00:00:00 28. 4. 2017 00:00:00 Služby infrastruktury – Výzva III

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

28. 11. 2016 15. 12. 2016 00:00:00 31. 10. 2017 00:00:00 Úspory energie – Výzva II

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

11. 11. 2016 1. 12. 2016 00:00:00 2. 1. 2018 00:00:00 Smart grids II – Výzva II

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

11. 11. 2016 9. 12. 2016 00:00:00 28. 2. 2017 00:00:00 Technologie – Výzva IV

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

11. 11. 2016 9. 12. 2016 00:00:00 28. 2. 2017 00:00:00 Technologie – Výzva V (pro začínající podniky)

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

11. 11. 2016 16. 1. 2017 00:00:00 17. 4. 2017 00:00:00 Potenciál – Výzva III

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

24. 10. 2016 21. 11. 2016 00:00:00 5. 12. 2016 00:00:00 Nemovitosti – Výzva II

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

24. 10. 2016 16. 11. 2016 00:00:00 16. 2. 2017 00:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016 16. 11. 2016 00:00:00 16. 2. 2017 00:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Budování a modernizace datových center

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016 7. 11. 2016 00:00:00 31. 1. 2017 00:00:00 Marketing – Výzva II

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

24. 10. 2016 7. 11. 2016 00:00:00 7. 4. 2017 00:00:00 Spolupráce – Klastry – Výzva III

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

24. 10. 2016 14. 11. 2016 00:00:00 14. 2. 2017 00:00:00 Školicí střediska – Výzva II

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školicích prostor

24. 10. 2016 16. 11. 2016 00:00:00 16. 2. 2017 00:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016 16. 11. 2016 00:00:00 16. 2. 2017 00:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016 7. 11. 2016 00:00:00 7. 2. 2017 00:00:00 Partnerství znalostního transferu – Výzva II

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

31. 7. 2016 15. 9. 2016 00:00:00 26. 8. 2016 00:00:00 Potenciál – Výzva II

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

31. 5. 2016 1. 6. 2016 00:00:00 31. 5. 2017 00:00:00 Inovační vouchery – Výzva I

Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

31. 5. 2016 15. 6. 2016 00:00:00 30. 9. 2016 00:00:00 Služby infrastruktury – Výzva II

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

11. 3. 2016 11. 3. 2016 00:00:00 30. 4. 2016 00:00:00 Spolupráce – Klastry – Výzva II

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

11. 3. 2016 11. 3. 2016 00:00:00 30. 4. 2016 00:00:00 Aplikace – Výzva II

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

7. 3. 2016 1. 4. 2016 00:00:00 31. 7. 2016 00:00:00 Nízkouhlíkové technologie – Výzva I

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

22. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 30. 6. 2016 00:00:00 Smart grids I – Výzva I

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

22. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 30. 6. 2016 00:00:00 Úspory energie v SZT – Výzva I

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

15. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 31. 12. 2017 00:00:00 Inovace – Výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

15. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 4. 5. 2016 00:00:00 Obnovitelné zdroje energie – Výzva I

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

15. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 19. 1. 2016 00:00:00 Technologie – Výzva III

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

15. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 4. 5. 2016 00:00:00 Spolupráce – Technologické platformy – Výzva I

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

15. 12. 2015 4. 1. 2016 00:00:00 4. 5. 2016 00:00:00 Služby infrastruktury – Výzva I

výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

21. 9. 2015 21. 9. 2015 00:00:00 21. 10. 2015 00:00:00 Technologie – Výzva II

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

26. 6. 2015 26. 6. 2015 00:00:00 7. 3. 2016 00:00:00 Aplikace – Výzva I

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 30. 4. 2016 00:00:00 Inovace – Výzva I (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 9. 11. 2015 00:00:00 Marketing – Výzva I

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

29. 5. 2015 1. 6. 2015 00:00:00 7. 3. 2016 00:00:00 Potenciál – Výzva I

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

29. 5. 2015 1. 6. 2015 00:00:00 31. 10. 2015 00:00:00 Technologie – Výzva I

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

29. 5. 2015 1. 6. 2015 00:00:00 30. 4. 2016 00:00:00 Úspory energie – Výzva I

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 30. 11. 2015 00:00:00 Školicí střediska – Výzva I

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školicích prostor

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 7. 3. 2016 00:00:00 ICT a sdílené služby – Výzva I

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

29. 5. 2015 1. 6. 2015 00:00:00 26. 1. 2016 00:00:00 Nemovitosti – Výzva I

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 7. 3. 2016 00:00:00 Partnerství znalostního transferu – Výzva I

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

29. 5. 2015 2. 6. 2015 00:00:00 7. 3. 2016 00:00:00 Spolupráce – Klastry – Výzva I

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí