Velikost podniku (OP TAK)

Pokud se podnik (fyzická či právnická osoba) rozhodne podat žádost o dotaci v rámci OP TAK, musí posoudit, zda jako žadatel splňuje podmínku velikosti podniku, kterou podporuje daná Výzva.

Základními kritérii pro stanovení velikosti podniku jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv).

Velikost podniku odvíjející se od těchto kritérií se dělí následovně:

Způsob stanovení velikosti podniku, relevantní údaje a posuzovaná účetní/zdaňovací období jsou vymezeny v dále uvedených dokumentech.

Soubory