Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) byl základním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007 – 2013. OPPI navazoval na OP Průmysl a podnikání z období 2004 – 2006 a zároveň se jednalo o předchůdce současného OP PIK. Finanční prostředky z OPPI mohli čeští podnikatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Řídícím orgánem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zprostředkujícím subjektem potom byla Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

 

 

V rámci OPPI se podařilo vyčerpat kompletní alokaci připravenou pro tento operační program, konkrétně se jednalo o 84,4 mld. Kč. Přehled podpořených projektů naleznete ve Statistice čerpání dotací z programů OPPI zde.

Veškeré informace k Operačnímu programu Podnikání a inovace naleznete na webových stránkách Agentury CzechInvest zde.

eAccount

Ve snaze snížit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování žádostí o dotace v OPPI byla vytvořena internetová aplikace eAccount. Díky ní mohou žadatelé vyplňovat formuláře, předkládat žádosti a dodávat potřebné přílohy přímo ze své kanceláře nebo z domova elektronickou formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací budou potřebovat. Aplikace eAccount jim zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.

Vstup do aplikace eAccount