Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V

Vyhlášení výzvy

16. 04.

2020

Zahájení příjmu

17. 04. 2020

09:00:00

Ukončení příjmu

31. 12. 2020

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem výzvy Inovační vouchery COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
  výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Inovační vouchery k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • jednokolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 999 999 Kč
 • podpora je poskytována v režimech 50 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • pro výši ZV od 58 824 do 498 823 Kč činí míra podpory 85 %
 • pro výši ZV od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč činí míra podpory 50 %
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

poradenské, expertní a podpůrné služby zaměřené na:

 • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, apod.
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • každý žadatel ( 1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 3 projekty