CZ EN

Úřední deska

Datum vyvěšení Datum svěšení Název Soubor ke stažení
16. 8. 2019 26. 8. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – programového manažera v Oddělení metodiky fondů EU

16. 8. 2019 26. 8. 2019

Příloha k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – programového manažera v Oddělení metodiky fondů EU

15. 8. 2019 30. 8. 2019

Služební předpis vedoucího Služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace č. SP 08/2019, kterým se ruší Služební předpis vedoucího Služebního úřadu č. 16/2017, kterým se stanovují podrobnosti týkající se způsobu seznamování zaměstnanců Agentury pro podnikání a inovace se služebními předpisy vydanými vedoucím služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, č.j. API/02059/17

15. 8. 2019 30. 8. 2019

Služební předpis vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace č. SP 7/2019, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 5/2017, kterým určuje zásady pro adaptační proces a mentoring nových zaměstnanců v rámci služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, č.j. API/00443/17

14. 8. 2019 29. 8. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení ICT programů

14. 8. 2019 29. 8. 2019

Přílohy k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení ICT programů

13. 8. 2019 4. 9. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií

13. 8. 2019 4. 9. 2019

Příloha k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií

13. 8. 2019 28. 8. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – koordinátora publicity fondů EU v Oddělení koordinace fondů EU

13. 8. 2019 28. 8. 2019

Příloha k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – koordinátora publicity fondů EU v Oddělení koordinace fondů EU

8. 8. 2019 30. 8. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení distribučních a přenosových sítí

8. 8. 2019 30. 8. 2019

Příloha k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení distribučních a přenosových sítí

8. 8. 2019 30. 8. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení rozvoje výzkumně-inovačních kapacit

8. 8. 2019 30. 8. 2019

Příloha k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení rozvoje výzkumně-inovačních kapacit

8. 8. 2019 30. 8. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – Hlavního účetního v Oddělení ekonomickém

8. 8. 2019 30. 8. 2019

Příloha k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady – Hlavního účetního v Oddělení ekonomickém