Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva VI

Vyhlášení výzvy

01. 07.

2020

Zahájení příjmu

15. 07. 2020

14:00:00

Ukončení příjmu

18. 12. 2020

16:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

FAQ

 • často kladené dotazy k programu Nízkouhlíkové technologie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 35 mil. Kč
 • výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice

Výpočet výše způsobilých výdajů je popsán v Příloze č. 2 NUT Vymezení způsobilých výdajů, zde.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 3 žádosti o dotaci