Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V

Vyhlášení výzvy

02. 12.

2019

Zahájení příjmu

06. 01. 2020

08:00:00

Ukončení příjmu

31. 07. 2020

15:00:00

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin.

Oznámení pro žadatele

S ohledem na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a přetrvávající problematická zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení termínů pro příjem žádostí – nové datum je 31. 7. 2020. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je datum 28. 6. 2022. Související tiskovou zprávu MPO ze dne 18. 6. 2020 naleznete zde.

Dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 28. 6. 2020 – 15:00. K doložení příloh požadovaných k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoven maximálně možný termín do 90 dnů od předání informace o schválení projektu žadateli. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 28. 6. 2022. Související tiskovou zprávu MPO ze dne 24. 4. 2020 naleznete zde.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

zavádění inovativních technologií:

 • k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití
 • kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem.

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Nízkouhlíkové technologie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 70 mil Kč

maximální míra podpory:

 • malý podnik – 45 % ZV
 • střední podnik – 35 % ZV
 • velký podnik – 25 % ZV
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
  hmotného majetku)
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádosti o dotaci
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity