Výběr dodavatele (OP TAK)

Uskutečnění výběrového řízení slouží k zajištění hospodárného, efektivního a účelného využití poskytnutých veřejných finančních prostředků. Realizace výběrových řízení na zakázky, na které bude poskytnuta podpora, podléhá pravidlům Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Žadatelé a příjemci dotace z OP TAK mají povinnost postupovat při výběru dodavatele podle Pravidel pro výběr dodavatelů, či podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

DATABÁZE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zde uváděné informace jsou pouze základním rámcem. Detailní informace o jednotlivých výběrových řízeních v rozsahu stanoveném Pravidly pro výběr dodavatelů, naleznete na profilech příslušných zadavatelů. Informace zveřejněné na jednotlivých profilech jsou pro zpracování nabídek závazné.

Výběrová řízení se na webových stránkách databáze musí zveřejňovat nejpozději následující den po zahájení výběrového řízení. Pokud jsou informace na portálu zveřejněny později, k porušení Pravidel pro výběr dodavatele nedojde, prodlouží-li zadavatel lhůtu pro podání nabídek minimálně o stejný počet dní, který odpovídá zpoždění, v souladu s ustanovením bodu 5.3.2. Pravidel.

Pro dotazy kontaktujte Zelenou linku Agentury pro podnikání a inovace – 800 800 777, programy@agentura-api.org.

 

UPOZORNĚNÍ: Databáze nepodporuje prohlížeč Internet Explorer. Doporučujeme uživatelům otevírat webové stránky databáze prostřednictvím prohlížeče Google Chrome.

FAQ – výběr dodavatele v OP TAK