Statistiky OP PIK

Pozn.: Statistická data čerpání z dotačních programů podpory OP PIK (statistika neobsahuje údaje o čerpání finančních nástrojů, interních projektů, prioritní osy 5).

 

Mapa podpořených projektů z OP PIK

Více o jednotlivých projektech podpořených z OP PIK naleznete na DotaceEU.cz