Podnik v obtížích (OP TAK)

Povinnost posuzovat příjemce dotace z hlediska naplnění kritérií podniku v obtížích vychází z Nařízení komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Formulář pro posouzení podniku v obtížích (PvO), jehož autorem je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), tvoří Přílohu č. 5 – Výpočtové tabulky k Metodickému pokynu k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU (MP PvO).  Metodický pokyn obsahuje detailní informace k ověřování PvO a doporučujeme jeho nastudování.

MP PvO včetně jeho příloh je k dispozici ZDE.