Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V

Vyhlášení výzvy

02. 12.

2019

Zahájení příjmu

06. 01. 2020

08:00:00

Ukončení příjmu

31. 07. 2020

15:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.

Oznámení pro žadatele

S ohledem na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a přetrvávající problematická zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení termínů pro příjem žádostí – nové datum je 31. 7. 2020. Termín pro doložení povinných příloh k Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoven maximálně možný termín do 90 dnů od předání informace o schválení projektu žadateli. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je datum 28. 6. 2021.

 

Dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 28. 6. 2020 – 15:00. K doložení příloh požadovaných k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoven maximálně možný termín do 90 dnů od předání informace o schválení projektu žadateli. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 28. 6. 2021. Související tiskovou zprávu MPO ze dne 24. 4. 2020 naleznete zde.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až
  ze 100% veřejným sektorem

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Nízkouhlíkové technologie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Minimální výše dotace 300 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

Maximální míra podpory:

 • malé podniky – 80 % ZV
 • střední podniky – 70 % ZV
 • velké podniky – 60 % ZV
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity
 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádosti o dotaci