Povinná publicita (OP TAK)

Pravidla povinné publicity projektů v OP TAK upravují Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část (kap. 8.2) a dále pak Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027 (Manuál JVS), který přesně definuje použití stylů, barev a log.

Pro vytváření návrhů nástrojů  povinné publicity můžete využít Generátor nástrojů povinné publicity, aplikaci Ministerstva pro místní rozvoj, pro snadnější dodržování publicity projektů podpořených z fondů EU. Způsob financování vybírejte vždy: Spolufinancováno EU.

Rovněž můžete využít přiložená loga EU a MPO, příp. námi připravenou šablonu plakátu A3.