Ekonomické hodnocení (OP TAK)

Zjednodušené ekonomické hodnocení (formulář ekonomického hodnocení) slouží především pro posouzení ekonomického zdraví žadatelů. Splnění požadovaných kritérií, v závislosti na požadavcích jednotlivých výzev, je podmínkou pro postup projektu do dalších fází hodnocení.