IS KP21+

Žádost o podporu z OP TAK je podávána pouze elektronicky prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP21+). Aplikace je kromě samotného podání žádosti o podporu určena pro správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP21+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2021+ pro administraci evropských dotací.

Vstup do aplikace IS KP21+          Videonávody IS KP21+          FAQ