Výzvy OP TAK

Otevřené výzvy
Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Název výzvy Zaměření aktivity
28. 6. 2024 15. 7. 2024 10:00:00 11. 11. 2024 10:00:00 Technologické platformy – výzva II

rozvoj inovačních sítí – technologických platforem

28. 6. 2024 15. 7. 2024 10:00:00 31. 3. 2025 10:00:00 Digitální podnik – digitální podnik – výzva I

zavádění digitalizace a automatizace v podnicích, podpora Průmyslu 4.0 a virtuálního podniku.

27. 6. 2024 29. 7. 2024 10:00:00 28. 3. 2025 10:00:00 Marketing – výzva II

účast na zahraničních výstavách a veletrzích

14. 6. 2024 28. 6. 2024 14:00:00 31. 10. 2025 14:00:00 Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva II

výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren, podpora tepelných čerpadel a vtláčení biometanu

10. 6. 2024 1. 8. 2024 09:00:00 31. 10. 2024 20:00:00 Vysokorychlostní internet – výzva I

modernizace a rozšiřování digitální infrastruktury

10. 5. 2024 24. 5. 2024 10:00:00 31. 10. 2025 10:00:00 Úspory energie – výzva II

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

23. 4. 2024 7. 5. 2024 12:00:00 31. 7. 2024 10:00:00 Inovace – výzva II

zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe

11. 4. 2024 25. 4. 2024 11:00:00 5. 4. 2025 11:00:00 Spolupráce — Klastry – výzva II

rozvoj inovačních klastrů

10. 4. 2024 24. 4. 2024 09:00:00 10. 9. 2024 11:00:00 Proof of Concept – výzva II

ověření nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

9. 4. 2024 25. 4. 2024 10:00:00 9. 4. 2025 10:00:00 Partnerství znalostního transferu – výzva II

transfer znalostí mezi podniky a výzkumnými organizacemi

5. 3. 2024 19. 3. 2024 10:00:00 31. 12. 2025 10:00:00 Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva III

sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a ochrana práv průmyslového vlastnictví

21. 12. 2023 2. 4. 2024 10:00:00 30. 12. 2024 23:59:59 Energetická infrastruktura – OZE v LDS – výzva I

modernizace a výstavba energetické infrastruktury a podpora inteligentních prvků

21. 12. 2023 2. 4. 2024 10:00:00 30. 12. 2024 23:59:59 Energetická infrastruktura – Úspory v LDS – výzva I

modernizace a výstavba energetické infrastruktury a podpora inteligentních prvků

15. 9. 2023 29. 9. 2023 09:00:00 20. 9. 2024 16:00:00 Služby infrastruktury – ITI – výzva I

poskytování služeb, výstavba či rozšíření inovační infrastruktury

14. 9. 2023 2. 10. 2023 10:00:00 27. 12. 2024 10:00:00 Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I

optimalizace spotřeby vody v provozu podniku a opětovné využívání vody

16. 8. 2023 6. 9. 2023 10:00:00 13. 12. 2024 10:00:00 Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I

výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren, podpora tepelných čerpadel a vtláčení biometanu

16. 8. 2023 6. 9. 2023 10:00:00 13. 12. 2024 10:00:00 Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I

výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren, podpora tepelných čerpadel a vtláčení biometanu

5. 4. 2023 1. 7. 2023 10:00:00 31. 12. 2024 10:00:00 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I

technologie a infrastruktura s důrazem na digitalizaci

Uzavřené výzvy
Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Název výzvy Zaměření aktivity
16. 1. 2023 1. 2. 2023 10:00:00 31. 5. 2024 23:59:00 Inovační vouchery – výzva II

sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a ochrana práv průmyslového vlastnictví

19. 4. 2023 3. 7. 2023 10:00:00 29. 3. 2024 10:00:00 Digitální podnik – Virtuální podnik – výzva I

zavádění digitalizace a automatizace v podnicích, podpora Průmyslu 4.0 a virtuálního podniku.

14. 9. 2023 2. 10. 2023 10:00:00 29. 3. 2024 10:00:00 Oběhové hospodářství – výzva I

inovativní technologie pro vyšší materiálovou recyklaci

25. 10. 2023 22. 11. 2023 10:00:00 15. 3. 2024 10:00:00 Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I

zavádění digitalizace a automatizace v podnicích, podpora Průmyslu 4.0 a virtuálního podniku.

15. 8. 2022 1. 9. 2022 10:00:00 29. 2. 2024 23:59:59 Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I

sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a ochrana práv průmyslového vlastnictví

1. 8. 2023 9. 8. 2023 09:00:00 29. 2. 2024 16:00:00 Služby infrastruktury – výzva I

poskytování služeb, výstavba či rozšíření inovační infrastruktury

5. 5. 2023 8. 6. 2023 15:00:00 29. 2. 2024 16:00:00 Spolupráce škol a firem – výzva I

rozvoj spolupráce škol a firem

15. 8. 2023 30. 8. 2023 10:00:00 31. 1. 2024 10:00:00 Aplikace – Speciální výzva

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

31. 3. 2023 2. 5. 2023 13:00:00 25. 1. 2024 23:59:59 Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I

modernizace a výstavba energetické infrastruktury a podpora inteligentních prvků

19. 5. 2023 2. 6. 2023 09:00:00 31. 10. 2023 16:00:00 Potenciál – výzva I

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

29. 5. 2023 19. 6. 2023 10:00:00 30. 10. 2023 10:00:00 Marketing – výzva I

účast na zahraničních výstavách a veletrzích

27. 3. 2023 17. 4. 2023 10:00:00 4. 9. 2023 10:00:00 Poradenství – výzva I

poradenské služby pro MSP

15. 8. 2022 1. 9. 2022 14:00:00 31. 8. 2023 12:00:00 Úspory energie – výzva I

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

15. 8. 2022 8. 9. 2022 14:00:00 31. 8. 2023 12:00:00 Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I

výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren, podpora tepelných čerpadel a vtláčení biometanu

16. 1. 2023 27. 1. 2023 10:00:00 28. 4. 2023 10:00:00 Partnerství znalostního transferu – výzva I

transfer znalostí mezi podniky a výzkumnými organizacemi

16. 1. 2023 23. 1. 2023 09:00:00 21. 4. 2023 12:00:00 Spolupráce – klastry – výzva I

rozvoj inovačních klastrů

16. 1. 2023 23. 1. 2023 09:00:00 14. 4. 2023 12:00:00 Technologické platformy – výzva I

rozvoj inovačních sítí – technologických platforem

15. 8. 2022 1. 9. 2022 14:00:00 28. 2. 2023 14:00:00 Aplikace – výzva I

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

15. 8. 2022 1. 9. 2022 10:00:00 30. 12. 2022 10:00:00 Proof of Concept – výzva I

ověření nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

15. 8. 2022 1. 9. 2022 12:00:00 30. 11. 2022 23:59:59 Inovace – výzva I

zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe