Výzvy OP TAK

Otevřené výzvy
Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Aktivita Zaměření aktivity
15. 8. 2022 8. 9. 2022 14:00:00 1. 2. 2024 14:00:00 Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I

výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren a tepelných čerpadel

15. 8. 2022 1. 9. 2022 10:00:00 30. 12. 2022 10:00:00 Proof of Concept – výzva I

ověření nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

15. 8. 2022 1. 9. 2022 10:00:00 31. 12. 2023 23:59:59 Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I

sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a ochrana práv průmyslového vlastnictví

15. 8. 2022 1. 9. 2022 14:00:00 30. 11. 2023 14:00:00 Úspory energie – výzva I

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

15. 8. 2022 1. 9. 2022 14:00:00 31. 1. 2023 14:00:00 Aplikace – výzva I

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Uzavřené výzvy
Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Aktivita Zaměření aktivity
15. 8. 2022 1. 9. 2022 12:00:00 30. 11. 2022 23:59:59 Inovace – výzva I

zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe