CZ EN

OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027.

Přinášíme předběžné základní informace, které budou průběžně aktualizovány dle vývoje jednání s EK a MMR-NOK a dalších.

 

Základní informace:

Zdroj financování: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválená výše alokace pro OP TAK: 79,3 mld. Kč / 3,1 mld. EUR

Forma podpory: finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou), dotace

Kdo bude moci žádat? Zejména malé a střední podniky, ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky nad 250 zaměstnanců

Podporované území: ČR mimo Hlavní město Praha

Agentura pro podnikání a inovace bude stejně jako v OP PIK administrovat dotační výzvy.

Žádosti o dotace budou administrovány ve stávajících systémech MS2014+ a IS KP14+.

 

Struktura věcného zaměření OP TAK:

OP TAK reaguje na cíle priorit:

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 5 základních priorit pro OP TAK:

  • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
  • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
  • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
  • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
  • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Priority OP TAK se dále dělí do Specifických cílů, v rámci nichž budou vyhlašovány konkrétní výzvy na podporu jednotlivých aktivit (podrobnosti pod tlačítky „Cíle“ výše).