OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027.

Přinášíme předběžné základní informace, které budou průběžně aktualizovány dle vývoje jednání s EK a MMR-NOK a dalších.

 

Základní informace:

Zdroj financování: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Schválená výše alokace pro OP TAK: 81,5 mld. Kč / 3,2 mld. EUR

Forma podpory:

  • dotace
  • finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou)

Kdo bude moci žádat?

  • zejména malé a střední podniky
  • ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky nad 250 zaměstnanců

Podporované území:

Žádosti o dotace budou administrovány v navazujících systémech MS2021+ (IS KP21+).

 

Struktura věcného zaměření OP TAK:

Priority politiky soudržnosti 2021-2027

Pět cílů hlavní investiční politiky EU

– v cílech alokací není zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci a OP technická pomoc

OP TAK reaguje na cíle priorit:

 

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 6 základních priorit pro OP TAK:

  • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
  • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
  • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
  • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
  • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji
  • Priorita 6: Rozvoj udržitelné mobility

Priority OP TAK se dále dělí do Specifických cílů, v rámci nichž budou vyhlašovány konkrétní výzvy na podporu jednotlivých aktivit (podrobnosti pod tlačítky „Cíle“ výše).