Agentura pro podnikání a inovace (API)

je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

API byla zřízena zákonem č. 149/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. června 2016.

API je služební úřad, který se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Co děláme
 • administrujeme dotační programy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014 – 2020)
 • prostřednictvím OP PIK pomáháme spolufinancovat podnikatelské projekty v oblasti zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb
 • v rámci programů OP PIK cílíme na široké spektrum rozvojových potřeb podniků všech velikostí
 • podporujeme projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, technologický rozvoj, oblast ICT či ekoenergetické programy
S čím vám pomůžeme
 • informujeme o možnostech podpory podnikání z OP PIK
 • konzultujeme a spravujeme vaše projekty od nápadu přes realizaci po udržitelnost
 • pořádáme odborné semináře
 • pomáháme rozvíjet podnikatelské a inovační prostředí v ČR
 • jsme tu pro Vás v každém krajském městě
 • Vaše dotazy odpovídáme na Zelené informační lince 800 800 777
Projekty realizované API v rámci OP PIK

Seznam projektů realizovaných API v rámci OP PIK k nahlédnutí zde.

Zpracování osobních údajů – GDPR

API zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR)

Kontaktní adresa Pověřence pro ochranu osobních údajů API: tel.: +420 224 851 111, email: poverenec@mpo.cz 

Dokumenty
 • Prohlášení o zpracování osobních údajů; k dispozici zde.
 • Práva Subjektu údajů; k dispozici zde.
 • Žádost Subjektu osobních údajů; k dispozici zde.
 • Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů; k dispozici zde.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů; k dispozici zde.
 • Seznam zpracovatelů osobních údajů vedených API; k dispozici zde.
 • Prohlášení o zpracování osobních údajů – Povinné testování zaměstnanců; k dispozici zde.
Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

K dispozici zde.

Prostřednictvím finanční podpory pomáhat českým firmám rozvíjet jejich podnikání a tím přispívat ke konkurenceschopné a inovativní české ekonomice.

To je náš cíl, za kterým jako implementační agentura OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost míříme.

Mgr. Lukáš Vymětal

generální ředitel Agentury pro podnikání a Inovace