Inovace – Výzva VII (inovační projekt)

Vyhlášení výzvy

27. 09.

2019

Zahájení příjmu

15. 10. 2019

08:00:00

Ukončení příjmu

15. 01. 2020

23:59:59

Uzavřená výzva

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Inovace k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
 • marketingová inovace
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě projektů s významným pozitivním dopadem na životní prostředí (kód intervence 065)
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky
 • v rámci realizace projektu lze využít etapizaci (projekty mohou mít maximálně 3 etapy)
 • žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt
 • podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace VI. řádu a vyšší.