Statistiky OP TAK

Pozn.: Statistická data čerpání z dotačních aktivit OP TAK (statistika neobsahuje údaje o čerpání finančních nástrojů)