Statistiky OP TAK

Pozn.: Statistická data čerpání z dotačních aktivit OP TAK (statistika neobsahuje údaje o čerpání finančních nástrojů)

Více o jednotlivých projektech podpořených z OP TAK naleznete na DotaceEU.cz