CZ EN

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

Vyhlášení výzvy

13. 12.

2019

Zahájení příjmu

13. 01. 2020

13:00:00

Ukončení příjmu

31. 08. 2020

15:00:00

Otevřená výzva

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Oznámení pro žadatele

Dne 6. února 2020 došlo ke změně Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část. Popis změny naleznete v dokumentu na straně č. 4.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace
  elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma  zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik – 80 % ZV
 • střední podnik – 70 % ZV
 • velký podnik – 60 % ZV
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • projektová dokumentace dle Přílohy č. 2
 • inženýrská činnost
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • v rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže poměrnou dobu ročního využití
  instalovaného výkonu alespoň ve výši 860 hodin/rok
 • na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) lze podat maximálně 20 žádostí o podporu