Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Agentura pro podnikání a inovace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:

Agentura pro podnikání a inovace byla zřízena zákonem č. 149/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. června 2016.

Předmětem činnosti Agentury je zprostředkovávat podpory z finančních prostředků Evropské unie, jako implementační agentura určená řídícími orgány, zejména formou přípravy, implementace, monitorování, kontroly a vyhodnocení programů využívajících fondy EU.

3. Organizační struktura:

Ke stažení zde.

4. Kontaktní spojení:

5. Elektronická podatelna:

ID Datové schránky: nntwcis

vstupní formáty pro DS (maximální velikost 20 MB): PDF, verze 1.7 a vyšší, PDF/A, ISO 19005, TXT, RTF, DOC, DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší, XLS/XLSX, ODT, ZFO, PNG, ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918, MPEG-2, ISO/IEC 13818, MPEG-1, ISO/IEC 11172, GIF, MPEG-1 Audio Layer II, MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III, MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

6. Identifikační číslo organizace (IČ):

05108861 – registrace v registru osob pro orgány veřejné moci

Agentura pro podnikání a inovace není plátcem DPH

7. Veřejné zakázky uveřejněné Agenturou pro podnikání a inovace:

Agentura pro podnikání a inovace uveřejňuje veřejné zakázky na:

8. V rámci plnění Vládní koncepce boje s korupcí uveřejňuje Agentura pro podnikání a inovace k 15. 2. 2024 toto sdělení:

Agentura pro podnikání a inovace (dále jen „Agentura“), se sídlem Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, IČ: 05108861, v souladu s aktualizací Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, tímto zveřejňuje, že v posledních 6 měsících uzavřela Mandátní smlouvu – Dohoda o koordinaci opatření v oblasti BOZP a PO ze dne 08. 02. 2024 a Kupní smlouvu o koupi osobního automobilu ze dne 07. 11. 2023.

9. Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu:

Za účelem možnosti podání oznámení v elektronické podobě byla služebním úřadem podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., zřízena E-mailová adresa: protikorupci@agentura-api.org

10. Poskytování informací týkající se Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) na základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Předmětná žádost se nevztahuje ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona k působnosti povinného subjektu – Agentury pro podnikání a inovace. Povinným subjektem k poskytování informací týkajících se Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, IČO 71377999, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

11. Poskytování informací na základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Seznam povinně zveřejněných dokumentů dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde.

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti Agentury pro podnikání a inovace v oblasti poskytování informací za rok 2016 je ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti Agentury pro podnikání a inovace v oblasti poskytování informací za rok 2017 je ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti Agentury pro podnikání a inovace v oblasti poskytování informací za rok 2018 je ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti Agentury pro podnikání a inovace v oblasti poskytování informací za rok 2019 je ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti Agentury pro podnikání a inovace v oblasti poskytování informací za rok 2020 je ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti Agentury pro podnikání a inovace v oblasti poskytování informací za rok 2021 je ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti Agentury pro podnikání a inovace v oblasti poskytování informací za rok 2022 je ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti Agentury pro podnikání a inovace v oblasti poskytování informací za rok 2023 je ke stažení zde.

Vydaná rozhodnutí v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Rozhodnutí č.j. API/01879/16 ze dne 31. 10. 2016 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10. 4. 2017 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 12. 2017 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10. 4. 2018 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 9. 5. 2018 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 24. 5. 2018 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5. 9. 2018 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10.12.2018 je k dispozici zde

Sdělení o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 10.8.2018 je k dispozici zde.

Odmítnutí poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22. 8. 2017 je k dispozici zde.

Odmítnutí poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21. 9. 2017 je k dispozici zde.

Odmítnutí poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21. 9. 2017 je k dispozici zde.

Odmítnutí poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.12. 2017 je k dispozici zde.

Vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25.3.2019  je k dispozici zde.

Veřejnoprávní smlouva ze dne 22.12.2017 je k dispozici zde.

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 22.12.2017 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5.11.2019 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5.11.2019 je k dispozici zde.

Sdělení o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 20.10.2020 je k dispozici zde.

Rozhodnutí č.j. API/04946/20 podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 20.10.2020 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 8.3.2021 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2.7.2021 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 15.7.2021 je k dispozici zde.

Veřejnoprávní smlouva ze dne 6.10.2021 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27.10.2021 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18.2.2022 je k dispozici zde.

Odložení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 8.6.2022 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 8.7.2022 je k dispozici zde.

Veřejnoprávní smlouva ze dne 3.8.2022 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5.9.2022 je k dispozici zde.

Odložení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2.11.2022 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 8.3.2023 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10.3.2023 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 13.3.2023 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2.8.2023 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2.8.2023 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4.8.2023 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2.11.2023 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14.11.2023 je k dispozici zde.

Odložení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 13.2.2024 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 21.2.2024 je k dispozici zde.

Odložení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 21.3.2024 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 28.3.2024 je k dispozici zde.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 3.6.2024 je k dispozici zde.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět atp.:

12. Podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.

Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.:

Odvolání:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy Agentury pro podnikání a inovace.

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

Odvolání proti rozhodnutí o odepření informace není zformalizováno a žadatel může postupovat stejným způsobem jako v případě žádosti popsaném výše v „Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět apod“.

13. Interní protikorupční program Agentury pro podnikání a inovace

Interní protikorupční program Agentury pro podnikání a inovace je k dispozici zde.

14. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Životní situace ve formě strukturovaných popisů řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci lze nalézt na Portálu veřejné správy.

15. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

16. Poskytování informací na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Povinně zveřejněné informace naleznete zde.

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Agentura pro podnikání a inovace není zřizovatelem žádné organizace.

18. Nabídka nepotřebného majetku

Aktuálně není k dispozici žádná nabídka. (Stav k 15. 02. 2024)

19. Základní informace o přístupnosti do objektu

Základní informace o přístupnosti do objektu Agentury pro podnikáni a inovace jsou k dispozici zde.