Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I

Vyhlášení výzvy

16. 08.

2023

Zahájení příjmu

06. 09. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

13. 12. 2024

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Výstavba malých vodních elektráren.
 • Modernizace malých vodních elektráren.

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

 

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

 

Míra podpory:

 • Malý podnik: 65 %
 • Střední podnik: 55 %
 • Velký podnik: 45 %
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Technologická část stavby
 • Stavební část stavby
 • inženýrská činnost
 • projektová dokumentace (de minimis)

 

 

Více viz příloha č. 3 Vymezení způsobilých výdajů

 

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2027.
 • Indikátor výzvy povinný k naplnění: Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů – za takové zvýšení se považuje, pokud se v rámci technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav provede alespoň výměna nebo generální opravy turbíny, generátoru, regulačních zařízení a výměna či instalace nového automatizovaného systému řízení.
 • Projekty, které mají charakter oprav a běžné údržby, nejsou přijatelné.