Všechny výzvy

Otevřené výzvy

Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Program podpory Zaměření programu podpory
31. 3. 2017
26. 4. 2017
26. 9. 2017

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

30. 3. 2017
31. 3. 2017
30. 4. 2017

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

8. 2. 2017
1. 3. 2017
1. 6. 2017

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

2. 2. 2017
1. 5. 2017
31. 10. 2017

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

2. 2. 2017
1. 5. 2017
31. 10. 2017

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

25. 1. 2017
1. 3. 2017
31. 5. 2017

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

25. 1. 2017
15. 2. 2017
15. 7. 2017

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

28. 11. 2016
15. 12. 2016
30. 3. 2018

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

11. 11. 2016
1. 12. 2016
2. 1. 2018

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

31. 5. 2016
1. 6. 2016
31. 5. 2017

nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben

15. 12. 2015
4. 1. 2016
31. 12. 2017

pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů navazujících na ukončený výzkum a vývoj; ochrana duševního vlastnictví

Uzavřené výzvy

Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Program podpory Zaměření programu podpory
28. 11. 2016
1. 2. 2017
28. 4. 2017

výstavba, provoz či rozšíření prostor inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

29. 11. 2016
20. 1. 2017
20. 4. 2017

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

28. 11. 2016
18. 1. 2017
18. 4. 2017

pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů navazujících na ukončený výzkum a vývoj; ochrana duševního vlastnictví

11. 11. 2016
16. 1. 2017
17. 4. 2017

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

24. 10. 2016
7. 11. 2016
7. 4. 2017

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

11. 11. 2016
9. 12. 2016
28. 2. 2017

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

11. 11. 2016
9. 12. 2016
28. 2. 2017

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

24. 10. 2016
16. 11. 2016
16. 2. 2017

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016
16. 11. 2016
16. 2. 2017

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016
16. 11. 2016
16. 2. 2017

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016
16. 11. 2016
16. 2. 2017

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016
14. 11. 2016
14. 2. 2017

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školicích prostor

24. 10. 2016
7. 11. 2016
7. 2. 2017

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

24. 10. 2016
7. 11. 2016
31. 1. 2017

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

24. 10. 2016
21. 11. 2016
5. 12. 2016

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

31. 5. 2016
15. 6. 2016
30. 9. 2016

výstavba, provoz či rozšíření prostor inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

31. 7. 2016
15. 9. 2016
26. 8. 2016

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

7. 3. 2016
1. 4. 2016
31. 7. 2016

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

22. 12. 2015
4. 1. 2016
30. 6. 2016

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

22. 12. 2015
4. 1. 2016
30. 6. 2016

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

22. 12. 2016
4. 1. 2016
30. 6. 2016

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

15. 12. 2015
4. 1. 2016
4. 5. 2016

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

15. 12. 2015
4. 1. 2016
4. 5. 2016

výstavba, provoz či rozšíření prostor inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

15. 12. 2015
4. 1. 2016
4. 5. 2016

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

11. 3. 2016
11. 3. 2016
30. 4. 2016

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

29. 5. 2015
2. 6. 2015
30. 4. 2016

pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů navazujících na ukončený výzkum a vývoj; ochrana duševního vlastnictví

11. 3. 2016
11. 3. 2016
30. 4. 2016

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

29. 5. 2015
1. 6. 2015
30. 4. 2016

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

29. 5. 2015
1. 6. 2015
7. 3. 2016

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

29. 5. 2015
2. 6. 2015
7. 3. 2016

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

29. 5. 2015
2. 6. 2015
7. 3. 2016

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

29. 5. 2015
2. 6. 2015
7. 3. 2016

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

26. 6. 2015
26. 6. 2015
7. 3. 2016

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

29. 5. 2015
1. 6. 2015
26. 1. 2016

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

15. 12. 2015
4. 1. 2016
19. 1. 2016

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

29. 5. 2015
2. 6. 2015
30. 11. 2015

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školicích prostor

29. 5. 2015
2. 6. 2015
9. 11. 2015

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

29. 5. 2015
1. 6. 2015
31. 10. 2015

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

21. 9. 2015
21. 9. 2015
21. 10. 2015

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení