Current calls

Open calls
Call publication Reception start Reception end Activity Activity focus
15. 8. 2022 8. 9. 2022 14:00:00 1. 2. 2024 14:00:00 Energy savings – Call I

výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren a tepelných čerpadel

15. 8. 2022 1. 9. 2022 10:00:00 30. 11. 2022 10:00:00 Proof of Concept – Call I

ověření nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

15. 8. 2022 1. 9. 2022 12:00:00 30. 11. 2022 23:59:59 Innovation – Call I

zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe

15. 8. 2022 1. 9. 2022 10:00:00 31. 12. 2023 23:59:59 Innovation vouchers – protection of industrial property rights – Call I

sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a ochrana práv průmyslového vlastnictví

15. 8. 2022 1. 9. 2022 14:00:00 30. 11. 2023 14:00:00 Energy savings – Call I

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

15. 8. 2022 1. 9. 2022 14:00:00 31. 1. 2023 14:00:00 Application – Call I

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Closed calls
Call publication Reception start Reception end Activity Activity focus