Novinky

13. 11. 2017

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček zahájil provoz výzkumného a vývojového centra pro celospalitelnou munici společnosti Explosia

Výzkumné a vývojové centrum bylo spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci OP PIK.

Akce

28. 11.
2017

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

28. 11.
2017

Regionem za výzkumem

Cílem semináře je podpora kooperace firem a výzkumné a vývojové infrastruktury v Plzeňském kraji.

29. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

4. 12.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK nejen pro začínající podnikatele

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

6. 12.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

7. 12.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.