Novinky

20. 7. 2018

Ministerstvo zemědělství provedlo změny v portálu eAgri

Informace o čerpání podpor de minimis jsou nyní přístupné pouze konkrétnímu příjemci.

20. 7. 2018

Seznamte se s Výzvou V programu Služby infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí 28.8.2018

18. 7. 2018

Seznamte se s Výzvou III programu Školicí střediska

Zahájení příjmu žádostí bude spuštěno k 15. 8. 2018

Akce

31. 7.
2018

Setkání s podnikateli ve městě Dobříš

Cílem semináře jsou individuální konzultace otázek spojených s podnikáním a prodiskutování možností finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné.

31. 7.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

8. 8.
2018

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů pro OP PIK v informačním systému koncového příjemce IS KP14+.

22. 8.
2018

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními výzvami Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.