Novinky

22. 5. 2018

Došlo k aktualizaci dokumentu Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek

Byla upřesněna formulace týkající se výpočtu výše finanční opravy, na samotném výpočtu se fakticky nic nemění.

17. 5. 2018

Inovační veletrh zahájil 14. května v prostorách pražského Fora Karlín Týden inovací 2018

Agentura pro podnikání a inovace zde prezentovala dotace pro inovace v rámci OP PIK.

Akce

23. 5.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

24. 5.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

24. 5.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

29. 5.
2018

Analýza CBA pro OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s problematikou analýzy CBA.

29. 5.
2018

Konzultační den pro podnikatele z Jilemnicka

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace.

30. 5.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.