Novinky

21. 9. 2018

Seznamte se s Výzvou IV programu Obnovitelné zdroje energie

Zahájení příjmu žádostí 3.8.2018

13. 9. 2018

Úspěšné projekty OP PIK: Strojírna Oslavany

Případová studie projektu realizovaného v rámci Výzvy I programu Nemovitosti.

Akce

24. 9.
2018

Setkání s podnikateli na Benešovsku

Seminář otevírá možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se nabízí.

24. 9.
2018

Konzultační den pro podnikatele ze Semilska

Cílem semináře jsou konzultace individuálních podnikatelských záměrů se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace.

24. 9.
2018

Možnosti podpory pro podnikatele a firmy

Získáte informace o podporách pro podnikatele z programů z OP PIK a dalších, které budou prezentovat odborníci z Agentury pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a ITI Olomoucké aglomerace.

24. 9.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

25. 9.
2018

Aktuální možnosti podpory podnikání

Cílem semináře je seznámit žadatele o možnostech podpory podnikání, Agentura pro podnikání a inovace představí OP PIK.

Možnosti podpory pro podnikatele

Cílem semináře je seznámit podnikatele s aktuálními možnostmi podpory, a to nejen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ale i dalších.