Novinky

19. 5. 2017

Upozornění na systémovou chybu v MS 2014+

Nemožnost měnit příznak u položky Veřejná podpora na obrazovce Projekt.

11. 5. 2017

Upozornění na systémovou chybu v MS 2014+

Aktualizace 18. 5. 2017: Systémová chyba spočívající v nemožnosti odpovídat na přijaté depeše v MS 2014+ byla odstraněna.

5. 5. 2017

Vydán aktualizovaný Aplikační výklad MSP

Nová verze vstoupila v platnost 4. května 2017

Akce

26. - 27. 5.
2017

Inovační veletrh

Agentura pro podnikání a inovace na svém stánku poradí, jak získat finanční podporu z OP PIK na vaše inovační projekty.

30. 5.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů

30. 5.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

5. 6.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu bude možné konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace MPO, programy MKČR, CzechInvestu, TA ČR, CzechTradu a spousty dalších.

5. 6.
2017

Aktuální dotační příležitosti

Agentura pro podnikání a inovace na tomto semináři představí nejnovější informace o vyhlašovaných a připravovaných výzvách OP PIK.

8. 6.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé se na semináři seznámí se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.