Novinky

28. 4. 2017

Vydána aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatelů

Nová verze dokumentu vstoupí v platnost dne 2. května 2017

28. 4. 2017

Aktualizace dokumentu Pravidla pro výběr dodavatelů

Aktualizace nabude účinnosti od 2. května 2017.

27. 4. 2017

Vysokorychlostní internet Výzva I – změna dokumentu Model hodnocení

Dne 25. 4. 2017 schválil Monitorovací výbor OPPIK změnu textu dokumentu Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

Akce

2. 5.
2017

Aktuální možnosti podpory podnikání

Představení aktuálních možností podpory podnikatelů z OP PIK.

3. 5.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

11. 5.
2017

Informační seminář OP PIK

Příležitost setkat se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a dozvědět se novinky z OP PIK.

15. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

16. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

18. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.