Novinky

20. 7. 2017

Informace pro žadatele do Programu Potenciál – Výzva IV

Problém s vyplňováním Žádosti o podporu v systému ISKP14+ byl vyřešen.

19. 7. 2017

Seznamte se: Spolupráce – Klastry – Výzva IV

Cílem Výzvy je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

17. 7. 2017

Seznamte se: Partnerství znalostního transferu Výzva III

Cílem výzvy je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Akce

27. 7.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

27. 7.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlášené výzvy OP PIK.

1. 8.
2017

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

3. 8.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

3. 8.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

3. 8.
2017

Program Partnerství znalostního transferu

V rámci semináře bude představena Výzva III programu Partnerství znalostního transferu.