Novinky

14. 1. 2019

API zve na veletrh INFOTHERMA

Připraven je i seminář na téma dotační podpora projektů na úsporu energie

11. 1. 2019

Seminář k aktuální IX. Výzvě programu Technologie proběhl na MPO

Odborníci z MPO a API seznámili podnikatele i se systémem věcného hodnocení žádostí o dotační podporu

11. 1. 2019

Seznamte se s II. Výzvou programu Proof of Concept

Dotační podpora pro spolupráci firem s výzkumnými organizacemi, příjem žádostí byl zahájen 4.1.2019

Akce

17. 1.
2019

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy OP PIK, v rámci kterých právě probíhá nebo v nejbližší době bude probíhat příjem žádostí.

17. 1.
2019

Technologie pro začínající podniky

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s podmínkami Výzvy VIII. programu Technologie pro začínající podniky. V druhé části budou účastníci seznámeni se správným postupem vyplňování žádosti o podporu v aplikaci MS 2014+.

22. 1.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

23. 1.
2019

Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z OP PIK

Akce je součástí mezinárodní výstavy Infotherma 2019 v Ostravě. Na semináři vás seznámíme s vybranými aktuálními výzvami OP PIK v programech Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie, Nízkouhlíkové technologie a Úspory energie v SZT.

24. 1.
2019

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

24. 1.
2019

Technologie pro začínající podniky

Cílem workshopu je seznámit žadatele s podmínkami nově vyhlášené Výzvy VIII. programu Technologie pro začínající podniky, včetně praktické ukázky vyplňování žádosti o podporu v aplikaci IS KP14+.