Novinky

16. 2. 2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál

Byla navýšena alokace pro velké podniky, které splnily minimální bodovou hranici pro poskytnutí podpory, ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace.

9. 2. 2018

Regionální kanceláře API představily aktuální výzvy OP PIK

Semináře pro veřejnost se uskutečnily v Plzni, Liberci a Hradci Králové.

7. 2. 2018

Analytici na Zelené informační lince API zodpověděli v roce 2017 více než 11 tisíc dotazů

Žadatelé nejčastěji konzultovali problematiku vztahující se k aplikaci IS KP14+.

Akce

22. 2.
2018

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem semináře je představení OP PIK. Důraz bude věnován zejména na obecné podmínky operačního programu a náležitosti podání žádosti o podporu. Představeny budou rovněž možnosti čerpání prostředků z jednotlivých programů podpory v rámci OP PIK.

26. 2.
2018

Podpora začínajících podnikatelů

Hlavním cílem těchto seminářů je seznámit účastníky s možnostmi podpory začínajících podnikatelů v Jihomoravském kraji.

28. 2.
2018

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2018

Jeden z bloků konference bude věnovaný tématu Brownfieldy v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

1. 3.
2018

Jak na nové zahraniční trhy

Cílem semináře je informovat o možnostech podpory exportních aktivit, zejména o zvýhodněných službách na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích.

6. 3.
2018

Dotace pro podnikatele 2018

Cílem semináře je seznámit zájemce z řad veřejnosti s aktuálními dotačními příležitostmi pro podnikatele.

6. 3.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.