Novinky

18. 10. 2018

Úspěšné projekty OP PIK: CRYTUR

Případová studie projektu realizovaného v rámci Výzvy I programu Inovace – Inovační projekt.

17. 10. 2018

Oznámení pro žadatele dotace programů OP PIK

Na záložce Metodika došlo ke zveřejnění pomocného nástroje pro zjištění podniku v obtížích

17. 10. 2018

Upozornění pro žadatele do Výzvy III programu Nemovitosti

Příjem žádostí o podporu do Výzvy III programu bude zahájen již v pondělí 22. října 2018.

Akce

22. 10.
2018

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí na semináři hlavní aspekty výběru dodavatele.

23. 10.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

23. 10.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

24. 10.
2018

Konzultační den pro podnikatele ze Železnobrodska

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace.

24. 10.
2018

IV. Výzva programu Partnerství znalostního transferu

V rámci semináře bude představena Výzva IV programu Partnerství znalostního transferu.

24. 10.
2018

Průvodce systémem MS 2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v modulu IS KP14+ systému MS 2014+.