Přehled akcí

Nadcházející akce

19. 6.
2019

Konzultační den pro místní podnikatele

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů.

19. 6.
2019

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

25. 6.
2019

ENERGETIKA PRO FIRMY 21. STOLETÍ – Aktivní vzdělávání podnikatelského sektoru v oblasti energetických úspor

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na semináři představí možnosti finanční podpory energeticky úsporných opatření ve firmách z OP PIK.

25. 6.
2019

Konzultační den agentur CzechInvest, API, CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb.

25. 6.
2019

Tým Česko – konzultační den pro podnikatele z Českolipska

Cílem konzultačního dne je zkonzultovat podnikatelské záměry se zástupci Agentury pro podnikání a inovace, Technologické agentury a agentur CzechInvest a CzechTrade.

25. 6.
2019

Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TA ČR

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu a další.

26. 6.
2019

Specifika Žádostí o platbu v programu Aplikace

Seminář je zaměřen na představení zjednodušení, která budou implementována při administraci ŽOPL v programu Aplikace a dále na samotnou přípravu ŽOPL. Součástí semináře budou i praktické ukázky.

27. 6.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

27. 6.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

16. 7.
2019

Konzultační den agentur CzechInvest, CzechTrade a API Milevsko

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů, programů podpory pro začínající i stávající podnikatele, služeb CzechInvestu, programů z OP PIK, podpory exportu apod.

18. 7.
2019

Konzultační den agentur CzechInvest, CzechTrade a API Prachatice

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů, programů podpory pro začínající i stávající podnikatele, služeb CzechInvestu, programů z OP PIK, podpory exportu apod.

30. 7.
2019

Nové dotační možnosti pro podnikatele

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými dotačními možnostmi z OP PIK a dotačními možnostmi z rozpočtu Karlovarského kraje. V závěrečné části budou moci žadatelé konzultovat své podnikatelské záměry.

Archiv akcí

21. 9. - 13. 10.
2016

Proč a jak efektivně navázat spolupráci s vysokou školou

Na semináři se dozvíte, zda a jak lze ve vaší firmě využít znalosti na vysokých školách.

5. 10.
2016
14. 10.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

14. 10.
2016

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

20. 10.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 10.
2016

Informační seminář OP PIK – Ostrava

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

25. 10.
2016

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro OP PIK.

27. 10.
2016

Podzimní výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

27. 10.
2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

1. 11.
2016

CBA – Analýza nákladů a přínosů – 10:00 – 12:00

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s problematikou analýzy CBA.

1. 11.
2016

CBA – Analýza nákladů a přínosů – 13:00 – 15:00

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s problematikou analýzy CBA.

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

4. 11.
2016

Informační seminář OP PIK – Brno

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

8. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

8. 11.
2016

Program ICT a sdílené služby pro začínající podniky (9:00 – 11:00)

Cílem semináře je představení III. Výzvy programu ICT a sdílené služby, která je určená pro začínající mikropodniky.

8. 11.
2016

Program ICT a sdílené služby pro začínající podniky (12:00 – 14:00)

Cílem semináře je představení III. Výzvy programu ICT a sdílené služby, která je určená pro začínající mikropodniky.

9. 11.
2016

Program Nemovitosti – 9:00 – 11:00

Cílem semináře je představení II. Výzvy programu Nemovitosti.

9. 11.
2016

Program Nemovitosti – 13:00 – 15:00

Cílem semináře je představení II. Výzvy programu Nemovitosti.

9. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

11. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

14. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

15. 11.
2016

Informační seminář OP PIK – Praha

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

15. 11.
2016

Aktuální výzvy OP OIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

22. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

23. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

24. 11.
2016

CORNET and IraSME Partnering event

Seminář mezinárodních výzkumných a vývojových sítí CORNET a IraSME s možností nalezení projektových partnerů pro nadcházející výzvy.

25. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

28. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

29. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

29. 11.
2016

Diskusní seminář „Podpora podnikání“

Na akci budou mj. představeny možnosti rozvoje podnikání ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách z OP PIK.

30. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

5. 12.
2016

Veletrh dotačních příležitostí

Příležitost konzultovat podnikatelské záměry či načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

14. 12.
2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

15. 12.
2016

Program Inovace – inovační projekt

Cílem semináře je představení Výzvy III programu INOVACE - inovační projekt.

11. 1.
2017

Program Úspory energie

Cílem semináře je představení Výzvy II programu Úspory energie.

12. 1.
2017

Program Partnerství znalostního transferu

Cílem semináře je představení Výzvy II programu Partnerství znalostního transferu.

12. 1.
2017

Inovační vouchery

Na semináři budou představeny inovační vouchery Ústeckého kraje a program Inovační vouchery v OP PIK.

13. 1.
2017

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro OP PIK.

16. 1.
2017

Program Inovace – inovační projekt

Na semináři bude představena Výzva III programu Inovace - inovační projekt.

24. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

31. 1.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

1. 2.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

1. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

7. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

7. 2.
2017

Představení možností podpory pro začínající podnikatele a programu Inovační vouchery

Na semináři budou prezentovány programy Technologie a ICT a sdílené služby pro začínající podnikatele a program Inovační vouchery.

9. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

14. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři se dozvíte, jak v aplikaci IS KP14+ správně vyplnit žádost o platbu a zprávy související s monitoringem projektu.

15. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

16. 2.
2017

Představení současných výzev Prioritní osy 3

Na semináři budou představeny Výzvy II Prioritní osy 3 včetně hodnocení projektů energetické efektivnosti.

20. 2.
2017

Jak se vyvarovat zbytečných chyb při tvorbě rozpočtu pro projekty Prioritní osy 3

Na semináři zazní doporučení a rady pro zpracování rozpočtů jako důležité součásti žádosti o dotaci pro projekty Prioritní osy 3.

21. 2.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Příležitost konzultovat podnikatelské záměry a načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

21. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

21. 2.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

22. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

22. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen postup vyplňování žádostí o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v systému IS KP14+.

23. 2.
2017

Program Nízkouhlíkové technologie

Na semináři bude představena Výzva II programu Nízkouhlíkové technologie.

28. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu OP PIK v systému MS2014+.

1. 3.
2017

Spolupráce ve výzkumu a vývoji – možnosti podpory v rámci OP PIK

V rámci doprovodného programu Veletrhu Věda Výzkum Inovace představí odborníci API dotační možnosti podpory podnikatelských záměrů z oblasti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

2. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Účastníci semináře budou seznámeni se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

10. 3.
2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK

V rámci semináře budou představeny programy podporující výzkum a vývoj, budování výzkumných kapacit či uvádění inovovaných produktů na trh.

15. 3.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu OP PIK v systému MS2014+.

21. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

23. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

23. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

V rámci semináře budou žadatelé seznámeni s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v systému IS KP14+.

28. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

28. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

28. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Seminář je zaměřen na výklad správného postupu výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

28. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

29. 3.
2017

Plzeňská Start-up Show

Máte podnikatelský nápad a nevíte, jak začít? Poradíme vám, jak nastartovat vaše podnikání.

4. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

4. 4.
2017

Program Služby infrastruktury

V rámci semináře bude představena aktuální Výzva III programu Služby infrastruktury.

5. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Seminář je zaměřen na správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

6. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

12. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

19. 4.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

25. 4.
2017

Informační seminář OP PIK

Příležitost setkat se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a dozvědět se novinky z OP PIK.

25. 4.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Účastníci budou seznámeni s postupem vyplnění a podání žádosti o podporu v systému MS2014+.

25. 4.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

25. 4.
2017

Program Spolupráce – Technologické platformy

V rámci semináře bude představena Výzva II programu Spolupráce - Technologické platformy.

25. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

26. 4.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

26. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

27. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

2. 5.
2017

Aktuální možnosti podpory podnikání

Představení aktuálních možností podpory podnikatelů z OP PIK.

3. 5.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

11. 5.
2017

Informační seminář OP PIK

Příležitost setkat se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a dozvědět se novinky z OP PIK.

15. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

16. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

18. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

18. 5.
2017

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v IS KP14+ pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

18. 5.
2017

Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů platných od 2. 5. 2017.

23. 5.
2017

Informační seminář OP PIK

Příležitost setkat se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a dozvědět se novinky z OP PIK.

25. 5.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

26. - 27. 5.
2017

Inovační veletrh

Agentura pro podnikání a inovace na svém stánku poradí, jak získat finanční podporu z OP PIK na vaše inovační projekty.

30. 5.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů

30. 5.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

5. 6.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu bude možné konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace MPO, programy MKČR, CzechInvestu, TA ČR, CzechTradu a spousty dalších.

5. 6.
2017

Aktuální dotační příležitosti

Agentura pro podnikání a inovace na tomto semináři představí nejnovější informace o vyhlašovaných a připravovaných výzvách OP PIK.

8. 6.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé se na semináři seznámí se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

9. 6.
2017

Regionem za výzkumem aneb větrný tunel naživo, dotace a mnoho dalšího

Cílem semináře je seznámit podnikatele v Kraji Vysočina s možnostmi využití inovační infrastruktury přímo v kraji, dotačními možnostmi a státní podporou inovačního úsilí firem.

12. 6.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu bude možné konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad.

12. 6.
2017

Aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací

Cílem semináře je představit středočeským firmám a výzkumným organizacím aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a z národních programů na podporu VaVaI.

13. 6.
2017

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Na semináři se účastníci seznámí s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+ včetně modulu CBA analýzy.

14. 6.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé se na semináři seznámí se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

14. 6.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé budou na semináři seznámeni se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

15. 6.
2017

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

21. 6.
2017

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

22. 6.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

26. 6.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů

26. 6.
2017

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

27. 6.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé se na semináři seznámí se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

27. 6.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

29. 6.
2017

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Na semináři se účastníci seznámí s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+ včetně modulu CBA analýzy.

29. 6.
2017

Aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací

Cílem semináře je představit středočeským firmám a výzkumným organizacím aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a z národních programů na podporu VaVaI.

30. 6.
2017

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

18. 7.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

27. 7.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

27. 7.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlášené výzvy OP PIK.

1. 8.
2017

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

3. 8.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

3. 8.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

3. 8.
2017

Program Partnerství znalostního transferu

V rámci semináře bude představena Výzva III programu Partnerství znalostního transferu.

3. 8.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

3. 8.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci programů OP PIK.

8. 8.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci programů OP PIK.

9. 8.
2017

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálně vyhlášenými výzvami v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

10. 8.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK – prioritní osa 1

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci prioritní osy 1.

10. 8.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci programů OP PIK.

15. 8.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci programů OP PIK.

22. 8.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

22. 8.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

24. 8.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

29. 8.
2017

Podpora výzkumu a vývoje – nové výzvy v OPPIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s novými výzvami programů prioritní osy 1 na podporu výzkumu a vývoje.

31. 8.
2017

Evropské fondy pro malé a střední podniky

Na semináři budou představeny mimo jiné aktuální informace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Aktuální možnosti podpory podnikání

Cílem semináře je představení aktuálních možností podpory podnikání z OP PIK i z národních programů a prezentace činností Středočeského inovačního centra a Agentury CzechInvest.

12. 9.
2017

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

12. 9.
2017

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

12. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

14. 9.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci programů OP PIK.

14. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé se na semináři seznámí se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

19. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

19. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

19. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé se na semináři seznámí se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

21. 9.
2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK

V rámci semináře budou představeny také programy podpory OP PIK.

26. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

26. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

27. 9.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

27. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

4. 10.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu bude možné konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, programy Královéhradeckého kraje, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad.

5. 10.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

5. 10.
2017

Průvodce systémem MS2014+ včetně modulu Veřejné zakázky

Na semináři se účastníci seznámí s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+, včetně modulu Veřejné zakázky.

5. 10.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu bude možné konzultovat OP PIK, OP Zaměstnanost včetně programů Úřadu práce, programy agentur CzechInvest a CzechTrade, aktuální výzvy MAS Jesenicko a další.

9. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

10. 10.
2017

Regionem za výzkumem

Cílem semináře je ukázat příklady úspěšné výzkumné kooperace vysokých škol a firem v regionu.

10. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

11. 10.
2017

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

11. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

12. 10.
2017

OPPIK – Aktuální možnosti podpory projektů efektivního nakládání s energiemi

Akce je součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017.

12. 10.
2017

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

12. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

16. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

17. 10.
2017

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele z OP PIK

Cílem semináře je představení OP PIK - obecných podmínek OP a náležitosti podání Žádosti o podporu. Představeny budou rovněž možnosti čerpání prostředků z jednotlivých programů podpory v rámci OP PIK.

18. 10.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

18. 10.
2017

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Seminář je zaměřen na nejaktuálnější informace o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, včetně finančních nástrojů.

19. 10.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

23. 10.
2017

Dotace nejen pro začínající podnikatele aneb Příležitost pro Vaše podnikání

Představeny budou informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů, včetně programů OP PIK.

24. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

24. 10.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

25. 10.
2017

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele z OP PIK

Cílem semináře je představení OP PIK - obecných podmínek OP a náležitosti podání Žádosti o podporu. Představeny budou rovněž možnosti čerpání prostředků z jednotlivých programů podpory v rámci OP PIK.

25. 10.
2017

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Seminář je zaměřen na nejaktuálnější informace o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, včetně finančních nástrojů.

31. 10.
2017

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele z OP PIK

Cílem semináře je představení OP PIK - obecných podmínek OP a náležitosti podání Žádosti o podporu. Představeny budou rovněž možnosti čerpání prostředků z jednotlivých programů podpory v rámci OP PIK.

1. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

13. 11.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

14. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

14. 11.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

14. 11.
2017

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele z OP PIK

Cílem semináře je představení OP PIK - obecných podmínek OP a náležitosti podání Žádosti o podporu. Představeny budou rovněž možnosti čerpání prostředků z jednotlivých programů podpory v rámci OP PIK.

14. 11.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

15. 11.
2017

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Seminář je zaměřen na nejaktuálnější informace o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, včetně finančních nástrojů.

15. 11.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

16. 11.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

21. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

22. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

23. 11.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

24. 11.
2017

Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem

Agentura pro podnikání a inovace představí v rámci semináře programy podporující firemní vývoj a inovace.

24. 11.
2017

Regionem za výzkumem

Akce je určena podnikatelům, zástupcům inovativních firem, veřejné správy a dalších institucí, podporujících oblast vědy, výzkumu, inovací a designu.

28. 11.
2017

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

28. 11.
2017

Regionem za výzkumem

Cílem semináře je podpora kooperace firem a výzkumné a vývojové infrastruktury v Plzeňském kraji.

29. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

4. 12.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK nejen pro začínající podnikatele

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

6. 12.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

6. 12.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

7. 12.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

12. 12.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

13. 12.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

13. 12.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je seznámit účastníky s výzvami vyhlášenými v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

13. 12.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

19. 12.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlášené výzvy OP PIK.

10. 1.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

11. 1.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů, včetně krátké ukázky zadávání VŘ do systému ISKP14+.

16. 1.
2018

Středočeský kraj – region budoucnosti

V rámci konference bude možné se zástupcem API zkonzultovat možnosti finanční podpory v rámci OP PIK, s důrazem na pořízení technologií pro začínající podnikatele.

16. 1.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

17. 1.
2018

Program Technologie – specifika VI. a VII. Výzvy

Na semináři budou představeny podmínky VI. a VII. Výzvy programu Technologie.

18. 1.
2018

Dotace nejen pro začínající podnikatele aneb Příležitost pro Vaše podnikání

Představeny budou informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů, včetně programů OP PIK.

18. 1.
2018

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

24. 1.
2018

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Na semináři se účastníci seznámí s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+ včetně modulu CBA analýzy.

25. 1.
2018

Workshop Průmysl 4.0 – Inteligentní roboti a automatizace ve Vaší firmě

V rámci workshopu bude Agenturou pro podnikání a inovace představena výzva VII programu Technologie z OP PIK.

29. 1.
2018

Dotace nejen pro začínající podnikatele aneb Příležitost pro Vaše podnikání

Představeny budou informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů, včetně programů OP PIK.

30. 1.
2018

Program Technologie – specifika VI. a VII. Výzvy

Na semináři budou představeny podmínky VI. a VII. Výzvy programu Technologie.

30. 1.
2018

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

31. 1.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

31. 1.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

31. 1.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

5. 2.
2018

Program Technologie – specifika VI. a VII. Výzvy

Na semináři budou představeny podmínky VI. a VII. Výzvy programu Technologie.

6. 2.
2018

Aktuální výzvy OP PIK včetně výzev ITI Plzeň

Cílem semináře je představit aktuální výzvy OP PIK, v rámci kterých právě probíhá nebo v nejbližší době bude probíhat příjem žádostí.

6. 2.
2018

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

6. 2.
2018

Aktuální dotační příležitosti OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace na tomto semináři představí nejnovější informace o vyhlašovaných a připravovaných výzvách OP PIK.

7. 2.
2018

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

7. 2.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

8. 2.
2018

Aktuální dotační příležitosti OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace na tomto semináři představí nejnovější informace o vyhlašovaných a připravovaných výzvách OP PIK.

12. 2.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

12. 2.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

13. 2.
2018

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

13. 2.
2018

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

13. 2.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

13. 2.
2018

Vstup na nové zahraniční trhy (Konzultační den zaměřený na podporu exportu)

Cílem konzultačního dne je informovat o možnostech podpory exportních aktivit, API představí program Marketing v rámci OP PIK.

14. 2.
2018

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů pro OP PIK v modulu ISKP systému MS2014+.

15. 2.
2018

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v systému MS2014+ pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 a představit základní metodické dokumenty.

15. 2.
2018

Aktuální dotace pro podnikatele 2018

V rámci OP PIK představí zástupci API programy Technologie, Úspory energie a Marketing.

19. 2.
2018

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

20. 2.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

20. 2.
2018

Dotace nejen pro začínající podnikatele aneb Příležitost pro Vaše podnikání

Představeny budou informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů, včetně programů OP PIK.

20. 2.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

22. 2.
2018

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem semináře je představení OP PIK. Důraz bude věnován zejména na obecné podmínky operačního programu a náležitosti podání žádosti o podporu. Představeny budou rovněž možnosti čerpání prostředků z jednotlivých programů podpory v rámci OP PIK.

26. 2.
2018

Podpora začínajících podnikatelů

Hlavním cílem těchto seminářů je seznámit účastníky s možnostmi podpory začínajících podnikatelů v Jihomoravském kraji.

28. 2.
2018

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2018

Jeden z bloků konference bude věnovaný tématu Brownfieldy v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

1. 3.
2018

Jak na nové zahraniční trhy

Cílem semináře je informovat o možnostech podpory exportních aktivit, zejména o zvýhodněných službách na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích.

6. 3.
2018

Dotace pro podnikatele 2018

Cílem semináře je seznámit zájemce z řad veřejnosti s aktuálními dotačními příležitostmi pro podnikatele.

6. 3.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

8. 3.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

8. 3.
2018

Jak financovat inovace

Cílem semináře je informovat o možnostech financování inovací z OP PIK a evropského rámcového programu HORIZONT 2020 – SME INSTRUMENT.

8. 3.
2018

Seminář o dotacích a dalších možnostech podpory podnikání

Cílem semináře je představení možností podpory podnikání z OP PIK a také služeb agentur CzechInvest a CzechTrade.

12. 3.
2018

Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

13. 3.
2018

Podpora začínajících podnikatelů

Hlavním cílem těchto seminářů je seznámit účastníky s možnostmi podpory začínajících podnikatelů v Jihomoravském kraji.

13. 3.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

14. 3.
2018

Regionem za výzkumem aneb větrný tunel naživo, dotace a mnoho dalšího

Cílem semináře je seznámit podnikatele v Kraji Vysočina s možnostmi využití inovační infrastruktury přímo v kraji, dotačními možnostmi a státní podporou inovačního úsilí firem.

15. 3.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

19. 3.
2018

Podpora začínajících podnikatelů

Hlavním cílem těchto seminářů je seznámit účastníky s možnostmi podpory začínajících podnikatelů v Jihomoravském kraji.

21. 3.
2018

Vstup na nové zahraniční trhy (Konzultační den zaměřený na podporu exportu)

Cílem konzultačního dne je informovat o možnostech podpory exportních aktivit, API představí program Marketing.

22. 3.
2018

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v OP PIK v modulu IS KP14+.

22. 3.
2018

Konzultační den v regionu

Na akci budou přítomny agentury CzechInvest, CzechTrade, Agentura pro podnikání a inovace, Technologická agentura ČR a Českomoravská záruční a rozvojová banka.

27. 3.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

27. 3.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

27. 3.
2018

Aktuální dotační příležitosti OP PIK

Seminář poskytne informace o OP PIK a dále přehled aktuálních výzev včetně harmonogramu výzev pro rok 2018.

28. 3.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

28. 3.
2018

Konzultační den v regionu

Na akci budou přítomny agentury CzechInvest, CzechTrade, Agentura pro podnikání a inovace, Technologická agentura ČR a Českomoravská záruční a rozvojová banka.

3. 4.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

5. 4.
2018

Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

5. 4.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů, včetně krátké ukázky zadávání VŘ do systému ISKP14+.

10. 4.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů, včetně krátké ukázky zadávání VŘ do systému ISKP14+.

11. 4.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK vč. vyplňování veřejné zakázky v ISKP14+

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

11. 4.
2018

Setkání podnikatelů s vedením města Dobruška

Agentura pro podnikání a inovace představí dotační možnosti pro místní podnikatele v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

12. 4.
2018

Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání a průmysl

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

17. 4.
2018

Aktuální možnosti podpory podnikání

Cílem semináře je seznámit žadatele o možnostech podpory podnikání, Agentura pro podnikání a inovace představí OP PIK.

17. 4.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

17. 4.
2018

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v systému MS2014+ pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 a představit základní metodické dokumenty.

17. 4.
2018

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v systému MS2014+ pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 a představit základní metodické dokumenty.

18. 4.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

18. 4.
2018

Jihočeský den vědy

Zástupci Agentury pro podnikání a inovace na akci představí aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z OP PIK.

24. 4.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

24. 4.
2018

Konzultační den v regionu

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu.

24. 4.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

24. 4.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

25. 4.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

25. 4.
2018

Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

25. 4.
2018

Dotace a další možnosti podpory podnikání

Cílem semináře je představení dotačních i jiných možností podpory podnikání zejména pro malé a střední podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu a navazujících služeb.

25. 4.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

25. 4.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

3. 5.
2018

Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

9. 5.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu.

Evropské dotace a další možnosti podpory podnikání

Cílem semináře je představení aktuálních výzev OP PIK a představení činností Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

10. 5.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

15. 5.
2018

Regionem za výzkumem

Agentura pro podnikání a inovace představí aktuální možnosti podpory inovací z OP PIK.

16. 5.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

17. 5.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů, včetně krátké ukázky zadávání VŘ do systému ISKP14+.

17. 5.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

17. 5.
2018

Nová ustanovení výzev: opatření pro zvýšení transparentnosti

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s novými opatřeními pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací.

22. 5.
2018

Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

22. 5.
2018

IS KP14+ snadno a efektivně

Cílem workshopu je seznámit účastníky s prací v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK.

23. 5.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

24. 5.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

24. 5.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

29. 5.
2018

Analýza CBA pro OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s problematikou analýzy CBA.

29. 5.
2018

Konzultační den pro podnikatele z Jilemnicka

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace.

30. 5.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

4. 6.
2018

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

6. 6.
2018

Konzultační den pro podnikatele z Turnovska

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace.

6. 6.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

6. 6.
2018

Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

6. 6.
2018

Konzultační den pro firmy a podnikatele agentury CzechInvest, API a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace.

7. 6.
2018

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

7. 6.
2018

Možnosti podpory podnikání a inovací ze strany města Český Brod

Cílem semináře je seznámit podnikatele s možnými finančními i nefinančními podporami, které nabízí město Český Brod a státní organizace Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest a CzechTrade.

12. 6.
2018

Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA v IS KP14+

Cílem semináře je seznámit účastníky s postupem vyplňování žádosti o podporu v portálu IS KP14+, včetně modulu CBA.

13. 6.
2018

Konzultační den pro podnikatele z Českolipska

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace.

13. 6.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK dle aktuálních pravidel

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

14. 6.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

14. 6.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

21. 6.
2018

Konzultační den pro podnikatele z Frýdlantska

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace.

21. 6.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

21. 6.
2018

Konzultační den agentur API a CzechInvest

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele či programů z OP PIK.

Možnosti podpory pro podnikatele

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními možnostmi podpory, a to nejen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ale i dalších.

27. 6.
2018

Nové výzvy v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

27. 6.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

28. 6.
2018

Nové výzvy v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

11. 7.
2018

Nové výzvy v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

12. 7.
2018

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

18. 7.
2018

Nové výzvy v OP PIK na podporu spolupráce firem a univerzit

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které podporují spolupráci firem s univerzitami.

18. 7.
2018

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v modulu IS KP14+.

19. 7.
2018

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

19. 7.
2018

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy OP PIK, v rámci kterých právě probíhá nebo v nejbližší době bude probíhat příjem žádostí.

31. 7.
2018

Setkání s podnikateli ve městě Dobříš

Cílem semináře jsou individuální konzultace otázek spojených s podnikáním a prodiskutování možností finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné.

31. 7.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

8. 8.
2018

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů pro OP PIK v informačním systému koncového příjemce IS KP14+.

21. 8.
2018

Dotace pro podnikatele – Aktuální výzvy OP PIK

Seminář poskytne informace k aktuálně vyhlášeným výzvám Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

22. 8.
2018

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními výzvami Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

29. 8.
2018

Vyplnění Žádosti o platbu a monitorovacích zpráv v MS2014+ v praxi

Nevíte si rady s vyplňováním Žádosti o platbu či monitorovacích zpráv v portálu IS KP14+? Vezměte svůj notebook a navštivte náš workshop, kde Vám rádi poradíme, jak na to.

4. 9.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

5. 9.
2018

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP 14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

5. 9.
2018

Aktuální dotační možnosti pro podnikatele v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

6. 9.
2018

Aktuální možnosti podpory podnikání

Cílem semináře je seznámit žadatele o možnostech podpory podnikání, Agentura pro podnikání a inovace představí OP PIK.

6. 9.
2018

Konzultační den CzechInvest, API a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu.

6. 9.
2018

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy OP PIK, v rámci kterých právě probíhá nebo v nejbližší době bude probíhat příjem žádostí.

6. 9.
2018

Dotační příležitosti pro podnikatele

Seminář poskytne podnikatelům přehledné informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů a další možnosti podpory podnikání v Kraji Vysočina.

6. 9.
2018

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a aktuální výzvy

Cílem semináře je seznámit účastníky s Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a s jeho aktuálními výzvami.

11. 9.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

11. 9.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

12. 9.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

12. 9.
2018

Konzultační den API a TA ČR

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů k získání dotační podpory z OP PIK a z dotačních programů Technologické agentury České republiky.

12. 9.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu.

13. 9.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

18. 9.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování Žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

18. 9.
2018

Aktuální dotační možnosti pro podnikatele v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

18. 9.
2018

Investiční pobídky a další finanční nástroje

Cílem semináře je seznámit účastníky s možností finanční podpory investičních projektů, a to jak z národních, tak i evropských zdrojů.

Konzultační den CzechInvest, API a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu.

20. 9.
2018

Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TAČR

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK, konzultace k podpoře exportu či k možné podpoře vědy a výzkumu ze strany agentury TAČR.

20. 9.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

20. 9.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů, včetně praktické ukázky zadávání výběrového řízení v IS KP14+.

20. 9.
2018

OP PIK – aktuální dotační příležitosti pro podnikatele

Cílem semináře je představení možností podpory podnikání z OP PIK.

24. 9.
2018

Setkání s podnikateli na Benešovsku

Seminář otevírá možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se nabízí.

24. 9.
2018

Konzultační den pro podnikatele ze Semilska

Cílem semináře jsou konzultace individuálních podnikatelských záměrů se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace.

24. 9.
2018

Možnosti podpory pro podnikatele a firmy

Získáte informace o podporách pro podnikatele z programů z OP PIK a dalších, které budou prezentovat odborníci z Agentury pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a ITI Olomoucké aglomerace.

24. 9.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

25. 9.
2018

Aktuální možnosti podpory podnikání

Cílem semináře je seznámit žadatele o možnostech podpory podnikání, Agentura pro podnikání a inovace představí OP PIK.

Možnosti podpory pro podnikatele

Cílem semináře je seznámit podnikatele s aktuálními možnostmi podpory, a to nejen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ale i dalších.

25. 9.
2018

Jak vyplnit projektovou žádost v systému MS 2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému MS 2014+ pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

2. 10.
2018

Rozvoj podnikání – dotace a služby pro firmy i živnostníky

Cílem semináře je představení dotačních i jiných možností podpory podnikání zejména pro malé a střední podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu a navazujících služeb.

3. 10.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

3. 10.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

3. 10.
2018

Dotace nejen pro podnikatele – Aktuální výzvy nejen v OP PIK

Seminář poskytne informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů a dalších projektech podporujících podnikání v Libereckém kraji.

4. 10.
2018

Nové výzvy v OP PIK – Příležitost pro rozvoj vašeho podnikání

Akce je součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu 2018. Na semináři vás seznámíme s vybranými aktuálními výzvami OP PIK v programech Potenciál, Inovace, Aplikace, Inovační vouchery, Technologie, Školicí střediska, Nemovitosti a Úspory energie.

4. 10.
2018

Změny ve výběru dodavatele v OP PIK + Modul veřejných zakázek v ISKP 14+

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se změnami v Pravidlech pro výběr dodavatelů a jejich vlivy při výběru dodavatele v OP PIK a seznámit žadatele s modulem Veřejných zakázek v IS KP14+.

11. 10.
2018

Aktuální možnosti financování podnikání a inovací

API představí aktuální výzvy programů Aplikace, Inovace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Nemovitosti, ICT a sdílené služby a také programy Úspory energií a Obnovitelné zdroje v rámci OP PIK.

15. 10.
2018

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí na semináři hlavní aspekty výběru dodavatele.

16. 10.
2018

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí na semináři hlavní aspekty výběru dodavatele.

16. 10.
2018

API na veletrhu práce Šance

Pracovní příležitosti pro studenty a absolventy VŠE

17. 10.
2018

Konzultační den pro podnikatele z Jablonecka

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace.

18. 10.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

18. 10.
2018

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

18. 10.
2018

Business help – Příležitost pro vaše podnikání

Zástupce regionální kanceláře API zde představí aktuální dotační možnosti z OP PIK.

22. 10.
2018

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí na semináři hlavní aspekty výběru dodavatele.

23. 10.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

23. 10.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

24. 10.
2018

Konzultační den pro podnikatele ze Železnobrodska

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace.

24. 10.
2018

IV. Výzva programu Partnerství znalostního transferu

V rámci semináře bude představena Výzva IV programu Partnerství znalostního transferu.

24. 10.
2018

Průvodce systémem MS 2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v modulu IS KP14+ systému MS 2014+.

24. 10.
2018

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

24. 10.
2018

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v systému MS2014+ pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a představit základní metodické dokumenty.

25. 10.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování Žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

25. 10.
2018

Veletrh obchodních příležitostí – Krušnohorský Byznys Day

Se zástupcem Agentury pro podnikání a inovace bude možné konzultovat možnosti podpory z OP PIK pro Vaše podnikatelské záměry.

29. 10.
2018

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí na semináři hlavní aspekty výběru dodavatele.

30. 10.
2018

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

31. 10.
2018

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

6. 11.
2018

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

8. 11.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

8. 11.
2018

Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele s postupem vyhlašování a realizace VŘ na dodavatele v OP PIK. Seznámení se systémem IS KP14+ a problematikou profilu zadavatele.

8. 11.
2018

Chytrá myšlenka – exportní workshop

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na workshopu představí zejména program Marketing.

9. 11.
2018

Jak využít dotační příležitosti OP PIK – cesta od žadatele k úspěšnému příjemci podpory

Cílem semináře je představit potenciální úskalí administrace projektů OP PIK s důrazem na nejčastější chyby a nečekané situace.

13. 11.
2018

Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TAČR

Cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK, konzultace k podpoře exportu či k možné podpoře vědy a výzkumu ze strany agentury TAČR.

14. 11.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

14. 11.
2018

Aktuální výzvy v OP PIK pro malé, střední i velké firmy

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

14. 11.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

14. 11.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu.

14. 11.
2018

Seminář pro začínající podnikatele

Cílem semináře je představení chystané VIII. Výzvy programu Technologie, své služby poskytované začínajícím podnikatelům představí agentura CzechInvest. Na semináři vystoupí rovněž zástupkyně Eurocentra Praha.

16. 11.
2018

Rendez-vous podnikavých žen v Karlových Varech

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí možnosti podpory podnikatelských záměrů z OP PIK.

20. 11.
2018

Setkání s podnikateli v Čáslavi

Cílem semináře jsou individuální konzultace otázek spojených s podnikáním a prodiskutování možností finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné.

21. 11.
2018

Aktuální výzvy v OP PIK pro malé, střední i velké firmy

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

21. 11.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

21. 11.
2018

Den pro podnikání

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na akci představí OP PIK.

22. 11.
2018

Už víte, z čeho budete financovat VaV po roce 2020?

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na workshopu představí vzorové projekty z programů Inovace a Inovační vouchery.

26. 11.
2018

Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TAČR

Cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK, konzultace k podpoře exportu či k možné podpoře vědy a výzkumu ze strany agentury TAČR.

27. 11.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

27. 11.
2018

Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TAČR

Cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK, konzultace k podpoře exportu či k možné podpoře vědy a výzkumu ze strany agentury TAČR.

27. 11.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

28. 11.
2018

Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TAČR

Cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK, konzultace k podpoře exportu či k možné podpoře vědy a výzkumu ze strany agentury TAČR.

28. 11.
2018

Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na veletrhu představí programy OP PIK.

29. 11.
2018

Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade a TAČR

Cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK, konzultace k podpoře exportu či k možné podpoře vědy a výzkumu ze strany agentury TAČR.

29. 11.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

4. 12.
2018

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro OP PIK.

4. 12.
2018

OP PIK – aktuální dotační příležitosti pro podnikatele

Na semináři budou blíže představeny programy podpory OP PIK, které mohou významně napomoci rozvoji Vašeho podnikání.

5. 12.
2018

Společné ráno podnikatelů

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na akci představí OP PIK.

6. 12.
2018

Veletrh dotačních příležitostí v Hradci Králové

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

6. 12.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů, včetně praktické ukázky zadávání výběrového řízení v IS KP14+.

12. 12.
2018

Setkání s podnikateli v Příbrami

Cílem semináře jsou individuální konzultace otázek spojených s podnikáním a prodiskutování možností finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné.

12. 12.
2018

Konzultační den CzechInvestu, API a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu.

12. 12.
2018

Technologie pro začínající podniky

Cílem workshopu je seznámit žadatele s podmínkami nově vyhlášené Výzvy VIII. programu Technologie pro začínající podniky, včetně praktické ukázky vyplňování žádosti o podporu v aplikaci IS KP14+.

18. 12.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

18. 12.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

9. 1.
2019

Technologie Průmysl 4.0 – seminář MPO pro žadatele

Na semináři bude představena IX. Výzva programu podpory Technologie – Průmysl 4.0 OP PIK.

15. 1.
2019

Technologie pro začínající podniky

Cílem semináře je seznámit žadatele s podmínkami Výzvy VIII programu Technologie pro začínající podniky. V druhé části semináře budou účastníci seznámeni se správným postupem vyplňování žádosti o podporu v aplikaci MS 2014+.

17. 1.
2019

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy OP PIK, v rámci kterých právě probíhá nebo v nejbližší době bude probíhat příjem žádostí.

17. 1.
2019

Technologie pro začínající podniky

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s podmínkami Výzvy VIII. programu Technologie pro začínající podniky. V druhé části budou účastníci seznámeni se správným postupem vyplňování žádosti o podporu v aplikaci MS 2014+.

22. 1.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

23. 1.
2019

Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z OP PIK

Akce je součástí mezinárodní výstavy Infotherma 2019 v Ostravě. Na semináři vás seznámíme s vybranými aktuálními výzvami OP PIK v programech Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie, Nízkouhlíkové technologie a Úspory energie v SZT.

24. 1.
2019

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

24. 1.
2019

Technologie pro začínající podniky

Cílem workshopu je seznámit žadatele s podmínkami nově vyhlášené Výzvy VIII. programu Technologie pro začínající podniky, včetně praktické ukázky vyplňování žádosti o podporu v aplikaci IS KP14+.

24. 1.
2019

Jak využít dotační příležitosti OP PIK aneb cesta od žadatele k úspěšnému příjemci podpory

Seminář je zaměřen na úskalí administrace projektů OP PIK, s důrazem na nejčastější chyby a nečekané situace. Je vhodný především pro začínající podnikatele bez zkušenosti s čerpáním dotací.

24. 1.
2019

Konzultační den CzechInvestu, API a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu.

28. 1.
2019

Seminář pro začínající podnikatele

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na akci představí Výzvu VIII programu Technologie pro začínající podniky vč. ukázky podání žádosti v systému IS KP14+.

29. 1.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

30. 1.
2019

Technologie Průmysl 4.0 – seminář MPO pro žadatele

Na semináři bude představena IX. Výzva programu podpory Technologie – Průmysl 4.0 OP PIK.

30. 1.
2019

Dotační příležitosti pro začínající podniky

Cílem semináře je seznámit žadatele s podmínkami Výzvy VIII programu Technologie pro začínající podniky, představit nejčastější chyby a seznámit žadatele se správným postupem vyplňování žádosti o podporu v aplikaci IS KP14+ včetně povinných příloh.

31. 1.
2019

Technologie pro začínající podniky

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s podmínkami Výzvy VIII. programu Technologie pro začínající podniky. V druhé části budou účastníci seznámeni se správným postupem vyplňování žádosti o podporu v aplikaci MS 2014+.

31. 1.
2019

Podpora pro začínající podnikatele

Seminář je zaměřen na začínající podnikatele bez zkušeností s čerpáním dotací; cílem je představit dotační možnosti pro začínající podnikatele a VIII. Výzvu programu Technologie.

31. 1.
2019

Technologie pro začínající podnikatele

Cílem semináře je představit dotační možnosti pro začínající podnikatele a VIII. Výzvu programu Technologie; účastníci semináře budou rovněž seznámeni s projektovým cyklem a administrací projektů OP PIK.

12. 2.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

13. 2.
2019

Dotace nejen pro začínající podnikatele aneb Příležitost pro Vaše podnikání

Představeny budou informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů, včetně programů OP PIK.

14. 2.
2019

Setkání s podnikateli ve Slaném

Cílem semináře jsou individuální konzultace otázek spojených s podnikáním a prodiskutování možností finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné.

14. 2.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

14. 2.
2019

Konzultační den API, CzechInvest, CzechTrade, Impact Hub a TA ČR

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu a další.

14. 2.
2019

Konzultační den pro firmy a podnikatele z Olomouckého kraje

Cílem konzultačního dne je pomoc českým podnikatelům lépe se orientovat ve službách jednotlivých státních institucí.

19. 2.
2019

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy OP PIK, v rámci kterých právě probíhá nebo v nejbližší době bude probíhat příjem žádostí o podporu, a seznámit žadatele s administrací projektů.

20. 2.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

20. 2.
2019

Konzultační den v regionu

Cílem semináře jsou individuální konzultace otázek spojených s podnikáním a prodiskutování možností finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné.

21. 2.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

26. 2.
2019

Aktuální dotace pro podnikatele 2019

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí aktuální výzvy OP PIK.

26. 2.
2019

Dotační příležitosti pro podnikatele

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí informace o aktuálních dotačních možnostech OP PIK.

26. 2.
2019

Konzultační den agentur CzechInvest, API, CzechTrade a Krajského úřadu Ústeckého kraje

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu.

26. 2.
2019

Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele s postupem vyhlašování a realizace VŘ na dodavatele v OP PIK. Seznámení se systémem IS KP14+ a problematikou profilu zadavatele.

26. 2.
2019

Technologický rozvoj firem Průmysl 4.0

Seminář je zaměřen na problematiku technologického rozvoje malých a středních firem ve vazbě na Průmysl 4.0

28. 2.
2019

Setkání s podnikateli na Sedlčansku

Cílem konzultačního dne je nabídnout místním podnikatelům, ale i zástupcům samosprávy, studentům a ostatní veřejnosti možnost prodiskutovat otázky spojené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se jim nabízí.

28. 2.
2019

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Program zahrnuje také krátkou ukázku zadávání výběrového řízení v IS KP14+ v modulu Veřejné zakázky.

1. 3.
2019

Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA – změna termínu

Cílem semináře je seznámení s administrací projektu v systému IS KP14+ pro OP PIK. Součástí školení bude názorná ukázka vyplnění žádosti o podporu vč. CBA.

5. 3.
2019

Dotace, granty aneb jak získat finance

Cílem semináře je představit aktuální dotační možnosti podpory pro začínající i stávající podnikatele z OP PIK a programy podpory vědy a výzkumu ze strany agentury TA ČR.

6. 3.
2019

Nebojte se podnikat! Jak využít veřejně dostupné podpory k rozjezdu podnikání

Cílem semináře je představení různých možností podpory dostupné začínajícím podnikatelům zejména ve formě zvýhodněných služeb a dotací evropských i krajských.

6. 3.
2019

Rozvoj malého a středního podnikání

Cílem semináře je představení různých možností podpory dostupné zejména malým a středním podnikům z oblasti zpracovatelského průmyslu a navazujících služeb.

6. 3.
2019

Veletrh dotačních a inovačních příležitostí

Příležitost konzultovat podnikatelské záměry či načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

12. 3.
2019

Technologie Průmysl 4.0 – seminář MPO pro žadatele

Na semináři bude představena IX. Výzva programu podpory Technologie – Průmysl 4.0 OP PIK.

13. 3.
2019

Konzultační den CzechInvestu, API a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu.

19. 3.
2019

Konzultační den pro energetické specialisty

Cílem konzultačního dne jsou konzultace s energetickými specialisty nad připravovanými konkrétními projekty do IV. Výzvy programu Úspory energie, případně do IV. Výzvy programu Obnovitelné zdroje energie a do III. Výzvy programu Úspory energie v SZT.

20. 3.
2019

Konzultační den pro podnikatele z Novoborska

Přítomni budou zástupci Agentury pro podnikání a inovace a agentur CzechInvest, CzechTrade

20. 3.
2019

Aktuální možnosti podpory pro podnikatele

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí aktuální informace o OP PIK, nových výzvách v letošním roce, aktivitách, které je možné podpořit a náležitostech důležitých pro úspěšné získání dotací pro malé a střední podniky.

26. 3.
2019

Digitální firmy ve 21. století aneb nestůjte opodál

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí Výzvu IX programu Technologie - Průmysl 4.0

26. 3.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

26. 3.
2019

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Program semináře zahrnuje také krátkou ukázku zadávání výběrového řízení v IS KP14+ v modulu Veřejné zakázky.

26. 3.
2019

Podpora v začátcích podnikání

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na akci představí možnosti podpory pro začínající podnikatele v OP PIK

28. 3.
2019

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

28. 3.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

28. 3.
2019

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

29. 3.
2019

Dotační příležitosti pro podnikatele

Seminář poskytne podnikatelům přehledné informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů a dalších programech podporujících podnikání.

2. 4.
2019

Smart Energy

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí výzvy programů Úspory energie a Nízkouhlíkové technologie

2. 4.
2019

Technologie Průmysl 4.0 – seminář pro žadatele z OP PIK

Na semináři bude představena IX. Výzva programu podpory Technologie – Průmysl 4.0 OP PIK.

3. 4.
2019

Dotace EU a veřejné zakázky

Na semináři bude vysvětleno jak správně postupovat při výběru dodavatele v zadávacím řízení dle ZZVZ, ve výběrovém řízení dle MPZ a na co se připravit v případě kontroly.

3. 4.
2019

Konzultační den pro podnikatele z Tanvaldska

Přítomni budou zástupci Agentury pro podnikání a inovace a agentur CzechInvest a CzechTrade.

3. 4.
2019

Konzultační den CzechInvestu, API a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb.

4. 4.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy OP PIK, ve kterých právě probíhá příjem žádostí o podporu.

9. 4.
2019

Konzultační den Týmu Česko pro firmy a podnikatele z Olomouckého kraje

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí programy podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

9. 4.
2019

OP PIK – evropské dotace pro podnikatele

Na semináři budou blíže představeny programy podpory OP PIK, které mohou významně napomoci rozvoji Vašeho podnikání

15. 4.
2019

Konzultační den agentur CzechInvest, API, CzechTrade a TA ČR

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, především programů z OP PIK a TA ČR či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu

16. 4.
2019

Setkání s podnikateli v Poděbradech

Cílem konzultačního dne je nabídnout místním podnikatelům možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se jim nabízí.

18. 4.
2019

Dotace EU a veřejné zakázky

Na semináři bude vysvětleno jak správně postupovat při výběru dodavatele v zadávacím řízení dle ZZVZ, ve výběrovém řízení dle MPZ a na co se připravit v případě kontroly.

23. 4.
2019

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Hlavním cílem semináře je seznámení podnikatelů s možnostmi podpory podnikání v Moravskoslezském kraji.

23. 4.
2019

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb.

23. 4.
2019

Podpora podnikatelskému sektoru v boji se suchem

Motto semináře: "Pomáháme předejít problémům ve výrobě, v provozech, v podnikání a sociálním dopadům způsobeným nedostatkem vody"

24. 4.
2019

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Program semináře také zahrnuje krátkou ukázku zadávání VŘ v IS KP14+.

25. 4.
2019

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP 14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

25. 4.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

25. 4.
2019

Konzultační den CzechInvest, API, CzechTrade a TA ČR

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb.

30. 4.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

30. 4.
2019

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb.

15. 5.
2019

Tým Česko – konzultační den pro podnikatele z Turnovska

Cílem konzultačního dne je zkonzultovat podnikatelské záměry se zástupci Agentury pro podnikání a inovace, Technologické agentury a agentur CzechInvest a CzechTrade.

16. 5.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

23. 5.
2019

Dotační příležitosti v oblasti výzkumu a vývoje

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na semináři představí zejména programy Potenciál, Inovace, Aplikace a Inovační vouchery.

27. 5.
2019

Kontroly na místě u OP PIK

Na semináři bude vysvětleno jak probíhají kontroly na místě u projektů z OP PIK či jaká jsou nejčastější pochybení a jak jim předejít.

27. 5.
2019

Průvodce systémem MS 2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů pro OP PIK v modulu IS KP14+ systému MS 2014+.

28. 5.
2019

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb.

28. 5.
2019

Konzultační den zástupců Týmu Česko pro podnikatele a firmy z Mikulovska

Tým Česko pomáhá podnikatelům orientovat se ve službách státních institucí, a tím jim usnadnit přístup k řade nástrojů podpory podnikání ve všech fázích od založení firmy až po export.

29. 5.
2019

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na veletrhu představí programy OP PIK.

30. 5.
2019

Konference Brownfieldy

Se zástupci Agentury pro podnikání a inovace bude možné zkonzultovat dotační program Nemovitosti.

5. 6.
2019

Konzultační den pro podnikatele

Cílem konzultačního dne je seznámit Vás s aktuálními možnostmi podpory podnikání z evropských či národních zdrojů.

15. 6.
2019

Den otevřených dveří v Minervě Boskovice

Přijďte navštívit stánek zástupců Agentury pro podnikání a inovace na Den otevřených dveří ve společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

15. 6.
2019

Den otevřených dveří v areálu Bílinské kyselky

Přijďte navštívit stánek zástupců Agentury pro podnikání a inovace na Den otevřených dveří v Bílinské kyselce.

17. 6.
2019

Setkání s podnikateli v Mnichově Hradišti

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace otázek spojených s podnikáním a prodiskutování možností dotační podpory z OP PIK.

18. 6.
2019

Konference AMSP ČR k průmyslu 4.0: Vyplatí se malým a středním podnikům digitalizovat výrobu?

Součástí konference bude doprovodný Miniveletrh řešení, na němž bude zástupce API poskytovat konzultace zájemcům o podporu z OP PIK.

19. 6.
2019

Konzultační den pro místní podnikatele

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů.

19. 6.
2019

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.