Přehled akcí

Nadcházející akce

22. 2.
2018

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem semináře je představení OP PIK. Důraz bude věnován zejména na obecné podmínky operačního programu a náležitosti podání žádosti o podporu. Představeny budou rovněž možnosti čerpání prostředků z jednotlivých programů podpory v rámci OP PIK.

26. 2.
2018

Podpora začínajících podnikatelů

Hlavním cílem těchto seminářů je seznámit účastníky s možnostmi podpory začínajících podnikatelů v Jihomoravském kraji.

28. 2.
2018

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2018

Jeden z bloků konference bude věnovaný tématu Brownfieldy v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

1. 3.
2018

Jak na nové zahraniční trhy

Cílem semináře je informovat o možnostech podpory exportních aktivit, zejména o zvýhodněných službách na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích.

6. 3.
2018

Dotace pro podnikatele 2018

Cílem semináře je seznámit zájemce z řad veřejnosti s aktuálními dotačními příležitostmi pro podnikatele.

6. 3.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

8. 3.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

8. 3.
2018

Jak financovat inovace

Cílem semináře je informovat o možnostech financování inovací z OP PIK a evropského rámcového programu HORIZONT 2020 – SME INSTRUMENT.

13. 3.
2018

Podpora začínajících podnikatelů

Hlavním cílem těchto seminářů je seznámit účastníky s možnostmi podpory začínajících podnikatelů v Jihomoravském kraji.

13. 3.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

19. 3.
2018

Podpora začínajících podnikatelů

Hlavním cílem těchto seminářů je seznámit účastníky s možnostmi podpory začínajících podnikatelů v Jihomoravském kraji.

22. 3.
2018

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v OP PIK v modulu IS KP14+.

28. 3.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

Archiv akcí

21. 9. - 13. 10.
2016

Proč a jak efektivně navázat spolupráci s vysokou školou

Na semináři se dozvíte, zda a jak lze ve vaší firmě využít znalosti na vysokých školách.

5. 10.
2016
14. 10.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

14. 10.
2016

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

20. 10.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 10.
2016

Informační seminář OP PIK – Ostrava

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

25. 10.
2016

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro OP PIK.

27. 10.
2016

Podzimní výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

27. 10.
2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

1. 11.
2016

CBA – Analýza nákladů a přínosů – 10:00 – 12:00

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s problematikou analýzy CBA.

1. 11.
2016

CBA – Analýza nákladů a přínosů – 13:00 – 15:00

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s problematikou analýzy CBA.

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

4. 11.
2016

Informační seminář OP PIK – Brno

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

8. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

8. 11.
2016

Program ICT a sdílené služby pro začínající podniky (9:00 – 11:00)

Cílem semináře je představení III. Výzvy programu ICT a sdílené služby, která je určená pro začínající mikropodniky.

8. 11.
2016

Program ICT a sdílené služby pro začínající podniky (12:00 – 14:00)

Cílem semináře je představení III. Výzvy programu ICT a sdílené služby, která je určená pro začínající mikropodniky.

9. 11.
2016

Program Nemovitosti – 9:00 – 11:00

Cílem semináře je představení II. Výzvy programu Nemovitosti.

9. 11.
2016

Program Nemovitosti – 13:00 – 15:00

Cílem semináře je představení II. Výzvy programu Nemovitosti.

9. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

11. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

14. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

15. 11.
2016

Informační seminář OP PIK – Praha

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

15. 11.
2016

Aktuální výzvy OP OIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

22. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

23. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

24. 11.
2016

CORNET and IraSME Partnering event

Seminář mezinárodních výzkumných a vývojových sítí CORNET a IraSME s možností nalezení projektových partnerů pro nadcházející výzvy.

25. 11.
2016

Nové výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

28. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

29. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

29. 11.
2016

Diskusní seminář „Podpora podnikání“

Na akci budou mj. představeny možnosti rozvoje podnikání ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách z OP PIK.

30. 11.
2016

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

5. 12.
2016

Veletrh dotačních příležitostí

Příležitost konzultovat podnikatelské záměry či načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

14. 12.
2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

15. 12.
2016

Program Inovace – inovační projekt

Cílem semináře je představení Výzvy III programu INOVACE - inovační projekt.

11. 1.
2017

Program Úspory energie

Cílem semináře je představení Výzvy II programu Úspory energie.

12. 1.
2017

Program Partnerství znalostního transferu

Cílem semináře je představení Výzvy II programu Partnerství znalostního transferu.

12. 1.
2017

Inovační vouchery

Na semináři budou představeny inovační vouchery Ústeckého kraje a program Inovační vouchery v OP PIK.

13. 1.
2017

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro OP PIK.

16. 1.
2017

Program Inovace – inovační projekt

Na semináři bude představena Výzva III programu Inovace - inovační projekt.

24. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

31. 1.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

1. 2.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

1. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

7. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

7. 2.
2017

Představení možností podpory pro začínající podnikatele a programu Inovační vouchery

Na semináři budou prezentovány programy Technologie a ICT a sdílené služby pro začínající podnikatele a program Inovační vouchery.

9. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

14. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři se dozvíte, jak v aplikaci IS KP14+ správně vyplnit žádost o platbu a zprávy související s monitoringem projektu.

15. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

16. 2.
2017

Představení současných výzev Prioritní osy 3

Na semináři budou představeny Výzvy II Prioritní osy 3 včetně hodnocení projektů energetické efektivnosti.

20. 2.
2017

Jak se vyvarovat zbytečných chyb při tvorbě rozpočtu pro projekty Prioritní osy 3

Na semináři zazní doporučení a rady pro zpracování rozpočtů jako důležité součásti žádosti o dotaci pro projekty Prioritní osy 3.

21. 2.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Příležitost konzultovat podnikatelské záměry a načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

21. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

21. 2.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

22. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

22. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen postup vyplňování žádostí o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v systému IS KP14+.

23. 2.
2017

Program Nízkouhlíkové technologie

Na semináři bude představena Výzva II programu Nízkouhlíkové technologie.

28. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu OP PIK v systému MS2014+.

1. 3.
2017

Spolupráce ve výzkumu a vývoji – možnosti podpory v rámci OP PIK

V rámci doprovodného programu Veletrhu Věda Výzkum Inovace představí odborníci API dotační možnosti podpory podnikatelských záměrů z oblasti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

2. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Účastníci semináře budou seznámeni se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

10. 3.
2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK

V rámci semináře budou představeny programy podporující výzkum a vývoj, budování výzkumných kapacit či uvádění inovovaných produktů na trh.

15. 3.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu OP PIK v systému MS2014+.

21. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

23. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

23. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

V rámci semináře budou žadatelé seznámeni s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v systému IS KP14+.

28. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

28. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

28. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Seminář je zaměřen na výklad správného postupu výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

28. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

29. 3.
2017

Plzeňská Start-up Show

Máte podnikatelský nápad a nevíte, jak začít? Poradíme vám, jak nastartovat vaše podnikání.

4. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

4. 4.
2017

Program Služby infrastruktury

V rámci semináře bude představena aktuální Výzva III programu Služby infrastruktury.

5. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Seminář je zaměřen na správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

6. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

12. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

19. 4.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

25. 4.
2017

Informační seminář OP PIK

Příležitost setkat se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a dozvědět se novinky z OP PIK.

25. 4.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Účastníci budou seznámeni s postupem vyplnění a podání žádosti o podporu v systému MS2014+.

25. 4.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

25. 4.
2017

Program Spolupráce – Technologické platformy

V rámci semináře bude představena Výzva II programu Spolupráce - Technologické platformy.

25. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

26. 4.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

26. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

27. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

2. 5.
2017

Aktuální možnosti podpory podnikání

Představení aktuálních možností podpory podnikatelů z OP PIK.

3. 5.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

11. 5.
2017

Informační seminář OP PIK

Příležitost setkat se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a dozvědět se novinky z OP PIK.

15. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

16. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

18. 5.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

18. 5.
2017

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v IS KP14+ pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

18. 5.
2017

Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů platných od 2. 5. 2017.

23. 5.
2017

Informační seminář OP PIK

Příležitost setkat se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a dozvědět se novinky z OP PIK.

25. 5.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

26. - 27. 5.
2017

Inovační veletrh

Agentura pro podnikání a inovace na svém stánku poradí, jak získat finanční podporu z OP PIK na vaše inovační projekty.

30. 5.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů

30. 5.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

5. 6.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu bude možné konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace MPO, programy MKČR, CzechInvestu, TA ČR, CzechTradu a spousty dalších.

5. 6.
2017

Aktuální dotační příležitosti

Agentura pro podnikání a inovace na tomto semináři představí nejnovější informace o vyhlašovaných a připravovaných výzvách OP PIK.

8. 6.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé se na semináři seznámí se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

9. 6.
2017

Regionem za výzkumem aneb větrný tunel naživo, dotace a mnoho dalšího

Cílem semináře je seznámit podnikatele v Kraji Vysočina s možnostmi využití inovační infrastruktury přímo v kraji, dotačními možnostmi a státní podporou inovačního úsilí firem.

12. 6.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu bude možné konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad.

12. 6.
2017

Aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací

Cílem semináře je představit středočeským firmám a výzkumným organizacím aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a z národních programů na podporu VaVaI.

13. 6.
2017

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Na semináři se účastníci seznámí s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+ včetně modulu CBA analýzy.

14. 6.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé se na semináři seznámí se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

14. 6.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé budou na semináři seznámeni se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

15. 6.
2017

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

21. 6.
2017

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

22. 6.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

26. 6.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů

26. 6.
2017

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

27. 6.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé se na semináři seznámí se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

27. 6.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

29. 6.
2017

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Na semináři se účastníci seznámí s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+ včetně modulu CBA analýzy.

29. 6.
2017

Aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací

Cílem semináře je představit středočeským firmám a výzkumným organizacím aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a z národních programů na podporu VaVaI.

30. 6.
2017

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

18. 7.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

27. 7.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

27. 7.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlášené výzvy OP PIK.

1. 8.
2017

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

3. 8.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

3. 8.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

3. 8.
2017

Program Partnerství znalostního transferu

V rámci semináře bude představena Výzva III programu Partnerství znalostního transferu.

3. 8.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

3. 8.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci programů OP PIK.

8. 8.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci programů OP PIK.

9. 8.
2017

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálně vyhlášenými výzvami v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

10. 8.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK – prioritní osa 1

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci prioritní osy 1.

10. 8.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci programů OP PIK.

15. 8.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci programů OP PIK.

22. 8.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

22. 8.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

24. 8.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

29. 8.
2017

Podpora výzkumu a vývoje – nové výzvy v OPPIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s novými výzvami programů prioritní osy 1 na podporu výzkumu a vývoje.

31. 8.
2017

Evropské fondy pro malé a střední podniky

Na semináři budou představeny mimo jiné aktuální informace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Aktuální možnosti podpory podnikání

Cílem semináře je představení aktuálních možností podpory podnikání z OP PIK i z národních programů a prezentace činností Středočeského inovačního centra a Agentury CzechInvest.

12. 9.
2017

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

12. 9.
2017

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

12. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

14. 9.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci programů OP PIK.

14. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé se na semináři seznámí se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

19. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

19. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

19. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé se na semináři seznámí se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

21. 9.
2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK

V rámci semináře budou představeny také programy podpory OP PIK.

26. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

26. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

27. 9.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

27. 9.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

4. 10.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu bude možné konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, programy Královéhradeckého kraje, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad.

5. 10.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

5. 10.
2017

Průvodce systémem MS2014+ včetně modulu Veřejné zakázky

Na semináři se účastníci seznámí s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+, včetně modulu Veřejné zakázky.

5. 10.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu bude možné konzultovat OP PIK, OP Zaměstnanost včetně programů Úřadu práce, programy agentur CzechInvest a CzechTrade, aktuální výzvy MAS Jesenicko a další.

9. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

10. 10.
2017

Regionem za výzkumem

Cílem semináře je ukázat příklady úspěšné výzkumné kooperace vysokých škol a firem v regionu.

10. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

11. 10.
2017

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

11. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

12. 10.
2017

OPPIK – Aktuální možnosti podpory projektů efektivního nakládání s energiemi

Akce je součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017.

12. 10.
2017

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

12. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

16. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

17. 10.
2017

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele z OP PIK

Cílem semináře je představení OP PIK - obecných podmínek OP a náležitosti podání Žádosti o podporu. Představeny budou rovněž možnosti čerpání prostředků z jednotlivých programů podpory v rámci OP PIK.

18. 10.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

18. 10.
2017

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Seminář je zaměřen na nejaktuálnější informace o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, včetně finančních nástrojů.

19. 10.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

23. 10.
2017

Dotace nejen pro začínající podnikatele aneb Příležitost pro Vaše podnikání

Představeny budou informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů, včetně programů OP PIK.

24. 10.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

24. 10.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

25. 10.
2017

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele z OP PIK

Cílem semináře je představení OP PIK - obecných podmínek OP a náležitosti podání Žádosti o podporu. Představeny budou rovněž možnosti čerpání prostředků z jednotlivých programů podpory v rámci OP PIK.

25. 10.
2017

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Seminář je zaměřen na nejaktuálnější informace o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, včetně finančních nástrojů.

31. 10.
2017

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele z OP PIK

Cílem semináře je představení OP PIK - obecných podmínek OP a náležitosti podání Žádosti o podporu. Představeny budou rovněž možnosti čerpání prostředků z jednotlivých programů podpory v rámci OP PIK.

1. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

13. 11.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

14. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

14. 11.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

14. 11.
2017

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele z OP PIK

Cílem semináře je představení OP PIK - obecných podmínek OP a náležitosti podání Žádosti o podporu. Představeny budou rovněž možnosti čerpání prostředků z jednotlivých programů podpory v rámci OP PIK.

14. 11.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

15. 11.
2017

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Seminář je zaměřen na nejaktuálnější informace o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, včetně finančních nástrojů.

15. 11.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

16. 11.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

21. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

22. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

23. 11.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

24. 11.
2017

Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem

Agentura pro podnikání a inovace představí v rámci semináře programy podporující firemní vývoj a inovace.

24. 11.
2017

Regionem za výzkumem

Akce je určena podnikatelům, zástupcům inovativních firem, veřejné správy a dalších institucí, podporujících oblast vědy, výzkumu, inovací a designu.

28. 11.
2017

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

28. 11.
2017

Regionem za výzkumem

Cílem semináře je podpora kooperace firem a výzkumné a vývojové infrastruktury v Plzeňském kraji.

29. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

4. 12.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK nejen pro začínající podnikatele

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

6. 12.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

6. 12.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

7. 12.
2017

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

12. 12.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

13. 12.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

13. 12.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je seznámit účastníky s výzvami vyhlášenými v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

13. 12.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

19. 12.
2017

Aktuální výzvy v OP PIK

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlášené výzvy OP PIK.

10. 1.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

11. 1.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů, včetně krátké ukázky zadávání VŘ do systému ISKP14+.

16. 1.
2018

Středočeský kraj – region budoucnosti

V rámci konference bude možné se zástupcem API zkonzultovat možnosti finanční podpory v rámci OP PIK, s důrazem na pořízení technologií pro začínající podnikatele.

16. 1.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

17. 1.
2018

Program Technologie – specifika VI. a VII. Výzvy

Na semináři budou představeny podmínky VI. a VII. Výzvy programu Technologie.

18. 1.
2018

Dotace nejen pro začínající podnikatele aneb Příležitost pro Vaše podnikání

Představeny budou informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů, včetně programů OP PIK.

18. 1.
2018

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

24. 1.
2018

Průvodce systémem MS2014+ včetně CBA analýzy

Na semináři se účastníci seznámí s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+ včetně modulu CBA analýzy.

25. 1.
2018

Workshop Průmysl 4.0 – Inteligentní roboti a automatizace ve Vaší firmě

V rámci workshopu bude Agenturou pro podnikání a inovace představena výzva VII programu Technologie z OP PIK.

29. 1.
2018

Dotace nejen pro začínající podnikatele aneb Příležitost pro Vaše podnikání

Představeny budou informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů, včetně programů OP PIK.

30. 1.
2018

Program Technologie – specifika VI. a VII. Výzvy

Na semináři budou představeny podmínky VI. a VII. Výzvy programu Technologie.

30. 1.
2018

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

31. 1.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

31. 1.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

31. 1.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

5. 2.
2018

Program Technologie – specifika VI. a VII. Výzvy

Na semináři budou představeny podmínky VI. a VII. Výzvy programu Technologie.

6. 2.
2018

Aktuální výzvy OP PIK včetně výzev ITI Plzeň

Cílem semináře je představit aktuální výzvy OP PIK, v rámci kterých právě probíhá nebo v nejbližší době bude probíhat příjem žádostí.

6. 2.
2018

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

6. 2.
2018

Aktuální dotační příležitosti OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace na tomto semináři představí nejnovější informace o vyhlašovaných a připravovaných výzvách OP PIK.

7. 2.
2018

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů OP PIK v systému MS2014+.

7. 2.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

8. 2.
2018

Aktuální dotační příležitosti OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace na tomto semináři představí nejnovější informace o vyhlašovaných a připravovaných výzvách OP PIK.

12. 2.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je představení správného postupu výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

12. 2.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

13. 2.
2018

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

13. 2.
2018

Energetické úspory

Cílem semináře je seznámit zájemce s možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů skrze evropské a národní programy podpory.

13. 2.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

13. 2.
2018

Vstup na nové zahraniční trhy (Konzultační den zaměřený na podporu exportu)

Cílem konzultačního dne je informovat o možnostech podpory exportních aktivit, API představí program Marketing v rámci OP PIK.

14. 2.
2018

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů pro OP PIK v modulu ISKP systému MS2014+.

15. 2.
2018

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v systému MS2014+ pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 a představit základní metodické dokumenty.

15. 2.
2018

Aktuální dotace pro podnikatele 2018

V rámci OP PIK představí zástupci API programy Technologie, Úspory energie a Marketing.

19. 2.
2018

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

20. 2.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

20. 2.
2018

Dotace nejen pro začínající podnikatele aneb Příležitost pro Vaše podnikání

Představeny budou informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů, včetně programů OP PIK.

20. 2.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.