Příjem žádostí o podporu zahájen do výzvy II aktivity Partnerství znalostního transferu

25. 04. 2024 | Novinky OP TAK

Dnes byl zahájen příjem žádostí o podporu do výzvy II Partnerství znalostního transferu, která byla vyhlášená dne 9. 4. 2024.

Součástí přiložených souborů je i nová Příručka pro podání žádosti o podporu, která popisuje postup vyplnění a podání žádosti o podporu v aplikaci IS KP21+.