Vyhlášení výzvy II v aktivitě Spolupráce – Klastry

11. 04. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 11. 4. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Spolupráce – Klastry výzva II.

Alokace pro výzvu II Spolupráce – Klastry je stanovena na 500 mil. Kč. Výzva je určena malým, středním a velkým podnikům a výzkumným organizacím.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.