Vyhlášení výzvy II v aktivitě Proof of Concept

10. 04. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 10. 4. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Proof of Concept – výzva II.

Alokace pro výzvu II Proof of Concept je stanovena na 250 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům a výzkumným organizacím.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.