Vyhlášení výzvy II v aktivitě Inovace

23. 04. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 23. 4. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Inovace – výzva II.

Alokace pro výzvu II Inovace je stanovena ve výši 1 mld. Kč. Výzva je určena pro malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.