Novinky

16. 1. 2017

Dočasné uzavření regionální kanceláře Pardubice

Ve dnech 16. – 17. 1. 2017 bude uzavřena RK API v Pardubickém kraji. Telefonní linka bude v provozu. Děkujeme za pochopení.

10. 1. 2017

Seznamte se: Inovace – inovační projekt

Výzva pro podniky, které inovují a uvádějí na trh výrobky, technologie nebo služby založené na výsledcích výzkumu a vývoje.

9. 1. 2017

Seznamte se: Služby infrastruktury

Výzva podpoří projekty výstavby, rozšíření a provozu vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center.

Akce

24. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

25. 1.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

31. 1.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Žadatelé budou seznámeni se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

9. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Tématem semináře je postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

16. 2.
2017

Představení současných výzev Prioritní osy 3

Na semináři budou představeny Výzvy II Prioritní osy 3 včetně hodnocení projektů energetické efektivnosti.