Webové stránky API se připravují.

Veškeré informace o dotačních programech naleznete na webu CzechInvest

Přejít na stránky CzechInvest

Úřední deska

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název Soubor ke stažení
12. 9. 2016
29. 9. 2016
Služební předpis č. 13
Stáhnout soubor .pdf
14. 9. 2016
30. 9. 2016
Služební předpis č. 14
Stáhnout soubor .pdf
21. 9. 2016
5. 10. 2016
Projektový manažer pro program Marketing
Stáhnout soubor .pdf
21. 9. 2016
17. 10. 2016
Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Stáhnout soubor .pdf
21. 9. 2016
17. 10. 2016
Přílohy č. 1 – 5 k Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení distribučních a přenosových sítí
Stáhnout soubor .zip
21. 9. 2016
17. 10. 2016
Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení distribučních a přenosových sítí
Stáhnout soubor .pdf
21. 9. 2016
6. 10. 2016
Přílohy č. 1 – 5 k Oznámení o VŘ na služební místo odborného rady – programového manažera v Oddělení metodiky strukturálních fondů
Stáhnout soubor .zip
21. 9. 2016
6. 10. 2016
Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborného rady – programového manažera v Oddělení metodiky strukturálních fondů
Stáhnout soubor .pdf
21. 9. 2016
17. 10. 2016
Přílohy č. 1 – 5 k Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií
Stáhnout soubor .zip
26. 9. 2016
12. 10. 2016
Služební předpis č. 15
Stáhnout soubor .pdf

Povinně zveřejňované informace

Úplný oficiální název povinného subjektu:

 • Agentura pro podnikání a inovace

Důvod a způsob založení povinného subjektu:

 • Agentura pro podnikání a inovace byla zřízena zákonem č. 149/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. června 2016.
 • Předmětem činnosti Agentury je zprostředkovávat podpory z finančních prostředků Evropské unie, jako implementační agentura určená řídícími orgány, zejména formou přípravy, implementace, monitorování, kontroly a vyhodnocení programů využívajících Strukturální fondy EU.

Kontaktní spojení:

 • kontaktní poštovní adresa: Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, Praha 2, 120 00
 • adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, Praha 2, 120 00
 • úřední hodiny: Zelená informační linka o programech podpory podnikání: Po – Pá, od 9 do 13 hodin
 • Regionální kanceláře
 • podatelna: +420 296 342 444
 • telefonní číslo Zelené informační linky o programech podpory podnikání: +420 800 800 777
 • adresa internetové stránky: www.agentura-api.org

Elektronická podatelna:

 • ID Datové schránky: nntwcis

Identifikační číslo organizace (IČ):

 • 05108861

Veřejné zakázky uveřejněné Agenturou pro podnikání a inovace:

V rámci plnění Aktualizace Strategie vlády v boji s korupcí uveřejňuje Agentura pro podnikání a inovace k 15. 8. 2016 toto sdělení:

 • Agentura pro podnikání a inovace (dále jen „Agentura“), se sídlem Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, IČ: 05108861, v souladu s Aktualizací Strategie vlády České republiky v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ve znění Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016, tímto zveřejňuje, že v posledních 6 měsících neuzavřela mandátní či jinou smlouvu na poradenskou činnost a také nenabízela nepotřebný majetek Agentury.

Poskytování informací týkající se Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) na základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • Předmětná žádost se nevztahuje ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona k působnosti povinného subjektu – Agentury pro podnikání a inovace. Povinným subjektem k poskytování informací týkajících se Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, IČO 71377999, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.