Novinky

21. 3. 2017

Byla aktualizována Pravidla způsobilosti a publicity

Aktuální verze přílohy Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část je platná od 20. 3. 2017.

20. 3. 2017

V Loučni se konala tradiční konference o čisté mobilitě

Na 4. ročníku konference byly představeny možnosti financování čisté mobility z národních i evropských programů.

16. 3. 2017

Byly zveřejněny aktualizované vzorové formuláře k výběrovým řízením

Přílohy byly aktualizovány s ohledem na aktuální znění Pravidel pro výběr dodavatelů a na Zákon o zadávání veřejných zakázek.

Akce

28. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

28. 3.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

28. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Seminář je zaměřen na výklad správného postupu výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

28. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

29. 3.
2017

Plzeňská Start-up Show

Máte podnikatelský nápad a nevíte, jak začít? Poradíme vám, jak nastartovat vaše podnikání.

4. 4.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.