Novinky

24. 2. 2017

Regionální kancelář Plzeň od 6. března 2017 na nové adrese

Z důvodu stěhování bude regionální kancelář pro Plzeňský kraj v období od 28. února do 5. března 2017 uzavřena. Během této doby se s dotazy ohledně Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost můžete obracet na regionální kancelář v Liberci (tel.: 296 942 970, e-mail: liberec@agentura-api.org). Od 6. března 2017 naleznete regionální kancelář pro Plzeňský kraj na nové adrese Americká 8/39, 301 […]

23. 2. 2017

Jihočeští podnikatelé se zajímali o evropské dotace

Na Veletrh dotačních příležitostí jich dorazilo bezmála sto.

22. 2. 2017

Seznamte se: Obnovitelné zdroje energie

Podporu mohou získat podniky zaměřené na oblast výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Akce

28. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen postup vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu OP PIK v systému MS2014+.

1. 3.
2017

Spolupráce ve výzkumu a vývoji – možnosti podpory v rámci OP PIK

V rámci doprovodného programu Veletrhu Věda Výzkum Inovace představí odborníci API dotační možnosti podpory podnikatelských záměrů z oblasti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

2. 3.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Účastníci semináře budou seznámeni se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

10. 3.
2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK

V rámci semináře budou představeny programy podporující výzkum a vývoj, budování výzkumných kapacit či uvádění inovovaných produktů na trh.

15. 3.
2017

Průvodce systémem MS2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu OP PIK v systému MS2014+.