Novinky

17. 2. 2017

Vydán aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v pátek 17.2.2017 aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK na rok 2017. Dokument je na webu API ke stažení v záložce Obecně OP PIK a pod tímto odkazem.

15. 2. 2017

Dočasné uzavření regionální kanceláře API pro Karlovarský kraj

Od 16. 2. 2017 do 1. 4. 2017 bude uzavřena regionální kancelář pro Karlovarský kraj Agentury pro podnikání a inovace (API). Během této doby se s dotazy ohledně Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost můžete obracet na Regionální kancelář v Ústí nad Labem (tel: 296 342 989, e-mail: ustinadlabem@agentura-api.org), případně na Regionální kancelář v Plzni (tel: […]

14. 2. 2017

Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie

Aktuální výzva v programu Nízkouhlíkové technologie podpoří projekty v aktivitách: Elektromobilita, Akumulace energie a Druhotné suroviny.

Akce

21. 2.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Příležitost konzultovat podnikatelské záměry a načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

21. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

21. 2.
2017

Výběr dodavatele v OP PIK

Na semináři bude představen správný postup výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

22. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu.

22. 2.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Na semináři bude představen postup vyplňování žádostí o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v systému IS KP14+.

23. 2.
2017

Program Nízkouhlíkové technologie

Na semináři bude představena Výzva II programu Nízkouhlíkové technologie.