Seznamte se s Výzvou II programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy

12. 07. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 29.6.2018 v pořadí již II. Výzvu programu podpory Úspory energie – Energeticky efektivní budovy, který je zaměřen na výstavbu podnikatelských objektů ve vyšším energetickém standardu.

Realizujete výstavbu nového podnikatelského objektu a chcete snížit energetickou náročnost tohoto objektu na minimum? Plánujete do projektu integrovat obnovitelné zdroje energie a využívat je pro vlastní spotřebu?

Typický projekt programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy je tak zaměřen na výstavbu nové administrativní budovy ve vyšším energetickém standardu, přičemž způsobilé výdaje jsou limitovány 3 000 Kč/m² energeticky vztažné plochy.

Výzva II programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy se oproti první nijak zásadně neliší, avšak pro MSP se snížila udržitelnost projektu na tři roky.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede připravovaná Příručka pro podání Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.