V únoru jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,4 miliardy korun

08. 03. 2024 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v únoru 2024 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 110 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 421 379 716 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 3 a to 755 milionů korun. V prioritní ose 4 to bylo 354 milionů korun a v prioritní ose 1 307 milionů korun. V prioritní ose 2 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 5 milionů korun.

Na účty konečných příjemců v dotačních výzvách OP PIK administrovaných API byla v únoru odeslána celková částka 3,455 miliardy korun.

Příjemci nám v únoru předložili žádosti o platbu OP PIK v celkové výši požadované dotace 372 milionů korun.

Od začátku roku 2024 jsme řídicímu orgánu OP PIK odeslali zpracované žádosti o platbu v hodnotě tři miliardy korun. Administrujme poslední desítky žádostí o platbu zejména infrastrukturních projektů v programech Služby infrastruktury nebo Vysokorychlostní internet. Zbylou množinu plateb pak představují především programy Obnovitelné zdroje energie či Aplikace,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.