V březnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,1 miliardy korun

10. 04. 2024 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v březnu 2024 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 69 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 105 637 449 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 4 a to 661 milionů korun. V prioritní ose 1 to bylo 360 milionů korun. V prioritních osách 3 a 2 pak 73, resp. 12 milionů korun.

Na účty konečných příjemců v dotačních výzvách OP PIK administrovaných API byla v březnu odeslána celková částka 1,265 miliardy korun.

Příjemci nám v březnu předložili žádosti o platbu OP PIK v celkové výši požadované dotace 25 milionů korun.

Od začátku roku 2024 jsme řídicímu orgánu OP PIK odeslali zpracované žádosti o platbu v hodnotě přes čtyři miliardy korun. Alokace operačního programu je dočerpaná a my administrujme poslední jednotky žádostí o platbu zejména infrastrukturních projektů v programech Vysokorychlostní internet a Obnovitelné zdroje energie a dále poslední projekty v programu Aplikace. Naše pozornost se tak přesunuje k administraci OP TAK,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.