Seznamte se s Výzvou III programu Úspory energie v SZT

12. 07. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 11.6.2018 v pořadí již III. Výzvu programu podpory Úspory energie v SZT, který je zaměřen na využívání vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny na základě poptávky po užitečném teple.

Vlastníte energetická zařízení včetně rozvodů tepla a elektrické energie? Provozujete systém centrálního zásobování teplem? Vyrábíte tepelnou energii a elektřinu? Distribuujete a prodáváte do měst, průmyslových podniků, veřejných institucí či jiných zařízení?

Typický projekt programu Úspory energie v SZT je zaměřen na navržení energeticky úsporných opatření zahrnující modernizace a zlepšení tepelně-izolačních vlastností částí horkovodních a teplovodních potrubí. Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí včetně měření a regulace v SZT. Rekonstrukce potrubního rozvodu a předávacích stanic. V projektu by mělo dojít ke snížení ztráty z provozu teplárny a zvýšení spolehlivosti dodávek tepla.

Výzva III programu Úspory energie v SZT se oproti předchozím výzvám liší především v maximální době realizace, termín je nyní určen jen jedním datem 31.12.2022. III. Výzva má také sníženou alokaci, oproti předchozí výzvě byla z 2,5 mld. Kč snížena na 1 mld. Kč.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede připravovaná Příručka pro podání Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.