Seznamte se s Výzvou IV programu Úspory energie

13. 07. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 29.6.2018 v pořadí již IV. Výzvu programu podpory Úspory energie, který je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Chcete snížit energetickou náročnost vašeho podniku? Chcete vyměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích v průmyslových areálech?

Typický projekt programu Úspory energie je zaměřen na snižování energetické náročnosti budov zahrnující například zateplení obálky budovy včetně střechy, výměnu otvorových výplní a doplňkové tepelné izolace, např. stropů, podlah. V mnoha případech dochází současně i k výměně zdroje vytápění, na který je navázána rekonstrukce rozvodů tepla, ale i plynu, pokud se jedná o plynové kotle. Jsou rekonstruovány také rozvody elektřiny, a to převážně u projektů, kdy dochází i k výměně osvětlení.

Často jsou projekty zaměřeny také na instalaci obnovitelných zdrojů energie. Pořizovány jsou tak fotovoltaické a solární systémy, tepelná čerpadla či kotle na biomasu.

Samostatnou skupinu tvoří projekty, které mají za cíl výměnu zastaralých výrobních strojů a technologií, za moderní a energeticky efektivnější.

Výzva IV programu Úspory energie se oproti předchozím výzvám liší především snížením minimálního požadovaného počtu bodů v rámci hodnocení z 60 na 50 bodů. Limitní hodnota IRR se zvýšila z 15 % na 20 %. Dále položkový rozpočet a projektová dokumentace již nejsou vyžadovány jako povinné přílohy Žádosti o podporu. Nově lze mezi způsobilé výdaje zařadit také náklady na organizaci výběrových řízení; na tyto výdaje se zvýšila míra podpory na 80/70/60 %, přičemž výše je daná velikostí podniku s podporou dle de minimis. Dále došlo ke snížení minimální výše dotace z 500 na 300 tis. Kč. Počet Žádostí o podporu na jedno IČ je nově bez omezení. Udržitelnost projektu byla pro MSP zkrácena na 3 roky.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede připravovaná Příručka pro podání Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.