API jako příjemce z OP TAK

22. 02. 2024 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) není pouze zprostředkujícím subjektem pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), ale také aktivním příjemcem podpory, konkrétně z priority 6 – Technická pomoc.

Interní projekty API realizované v rámci OP TAK jsou spojené především s náklady na provoz agentury, ICT infrastrukturu, dodávky a služby, vzdělávání či osobní náklady.

Seznam všech interních projektů realizovaných API v OP TAK je k dispozici zde.