Příjem žádostí o podporu zahájen

01. 09. 2022 | Novinky OP TAK

Dnes byl zahájen příjem žádostí o podporu do 5 nových výzev vyhlášených 15. 8. 2022 v rámci nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Texty výzev včetně všech relevantních příloh naleznete na stránkách konkrétních výzev – viz odkazy níže. Součástí přiložených souborů jsou i nové Příručky pro podání žádosti o podporu, které popisují postup vyplnění a podání žádosti o podporu v aplikaci IS KP21+.

Aplikace – výzva I.

Příjem žádostí o podporu končí dne 30. 11. 2022 ve 14:00 hod.

Inovace – výzva I.

Příjem žádostí o podporu končí dne 30. 11. 2022 ve 23:59:59 hod.

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I.

Příjem žádostí o podporu končí dne 31. 12. 2023 ve 23:59:59 hod.

Proof of Concept – výzva I.

Příjem žádostí o podporu končí dne 30. 11. 2022 v 10:00 hod.

Úspory energie – výzva I.

Příjem žádostí o podporu končí dne 30. 11. 2023 ve 14:00 hod.