API – dotační partner podnikatelů v regionech

12. 02. 2019 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) má zastoupení ve všech krajských městech České republiky. Pracovníci regionálních kanceláří poskytují podnikatelům v daném regionu poradenství, konzultace a informační servis o možnostech čerpání dotační podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

„OP PIK je stěžejním programem na podporu českých podnikatelů a firem působících mimo hlavní město. Proto je síť našich regionálních kanceláří klíčová pro zprostředkování možností čerpání dotací místním podnikatelským komunitám,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel API.

Regionální kanceláře API pořádají i tematicky zaměřené semináře a aktivně spolupracují s regionálními subjekty a partnery na rozvoji českého podnikatelského prostředí a přispívají tak ke zvyšování absorpční kapacity OP PIK. Mezi tyto subjekty patří hospodářské komory, CzechTrade, CzechInvest, Inovační centra, Svaz průmyslu a dopravy, Agentury pro regionální rozvoj, vysoké školy a univerzity či podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky. Zástupci regionálních kanceláří se také pravidelně účastní pracovních skupin, které zastřešují jednotlivé krajské úřady. Jedná se zejména o Regionální stálou konferenci a Krajskou radu pro inovace.

V loňském roce poskytly regionální kanceláře API přes 18 tisíc konzultací, nejvytíženějšími byla zastoupení v Brně, Ostravě a Českých Budějovicích. V regionech se konalo celkem 204 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo přes 3 tisíce zájemců o dotace. Největší zájem byl o aktuální výzvy v OP PIK, poptávka je také po metodice výběru dodavatele.

API poskytuje své služby bezplatně. Spojení na jednotlivá regionální zastoupení jsou uvedeny na tomto webu v sekci Kontakty, pozvánky na aktuální semináře v sekci Akce.