Seznamte se blíže s II. Výzvou programu Vysokorychlostní internet

08. 02. 2019 | Články

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PIK vyhlásilo dne 7. 2. 2019 II. Výzvu programu podpory Vysokorychlostní internet, který je zaměřen na podporu rozšíření moderní infrastruktury umožňující spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací prostřednictvím přístupové sítě nové generace v lokalitách, ve kterých dosud není tento přístup zajištěn. Cílem výzvy je pokrýt 10 % území České republiky, které je relativně řídce osídlené vysokorychlostním internetem, a umožnit tak lidem v podporovaných oblastech přístup ke stejným službám jako mají jejich spoluobčané v oblastech pro investory atraktivních.

Jste podnikatelský subjekt podnikající v oblasti telekomunikací s registrací u ČTÚ? Plánujte rozšíření svých služeb v lokalitách, kde dosud není vybudována infrastruktura umožňující spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací prostřednictvím přístupové sítě nové generace? Jsou tyto lokality uvedeny v seznamu relevantních lokalit zveřejněných na www.verejnakonzultace.cz? Chcete pomoci zvyšovat konkurenceschopnost a zaměstnanost ve venkovském prostoru, usnadnit rozvoj podnikání a přístup ke službám státu jak pro obyvatelstvo, tak pro podnikatelský sektor a dále zlepšit životní a ekonomické podmínky pro místní obyvatelstvo a místní podniky? Je pro Vás takový projekt ekonomicky obtížně realizovatelný pouze z vlastních zdrojů?

Projekt by měl pokrýt co největší množství adresních míst ve vybrané intervenční oblasti (relevantní oblasti), jejichž seznam naleznete na www.verejnakonzultace.cz a umožnit tak domácnostem a podnikatelům vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím sítí nové generace i v oblastech, kde pro to není dostatečná infrastruktura a nikdo doposud neprojevil zájem ji do konce roku 2021 vybudovat. Podpora bude poskytnuta na investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury, aktivní prvky, pořízení fyzické síťové infrastruktury. Čerpat dotaci je možné i na investiční náklady na stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu nebo modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí nové generace. Provozovatel sítě bude muset nabízet co nejširší aktivní a pasivní velkoobchodní přístup podle čl. 2 bodu 139 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 za spravedlivých a nediskriminačních podmínek, včetně fyzického zpřístupnění. Tento velkoobchodní přístup se poskytuje na dobu alespoň sedmi let, přičemž právo na přístup k fyzické infrastruktuře není časově omezen.