Vyhlášení nových výzev v aktivitě Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny a vtláčení biometanu

16. 08. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 16. 8. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvy:

 

Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I.

  • Příjem žádostí o podporu: 6. 9. 2023, 10:00
  • Příjemci podpory: malé a střední podniky, velké podniky
  • Alokace výzvy: 500 mil. Kč

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I.

  • Příjem žádostí o podporu: 6. 9. 2023, 10:00 
  • Příjemci podpory: malé a střední podniky, velké podniky
  • Alokace výzvy: 1 mld. Kč

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.