Informace pro žadatele a příjemce ke změně metodiky kontrol výběrových řízení – zakázky

24. 08. 2023 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 24. 8. 2023 informovalo, že v rámci OP TAK došlo oproti OP PIK ke změně metodiky kontrol výběrových řízení. Nově má příjemce dotace povinnost podat zakázku včetně všech povinných příloh ke kontrole v systému IS KP21+ prostřednictvím modulu VZ až po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem – a to jak u výběrových řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů (dle bodu 9.1.1.), tak u zakázek dle ZZVZ (dle kap. 8.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část). Poskytovatel dotace bude kontrolovat zakázky až ve fázi po podpisu smlouvy, tj. ve stavu zakázky „Zadána“, kontroly zakázek před vyhlášením či před uzavřením smlouvy již v OP TAK nebudou probíhat.