Vyhlášení Speciální výzvy v aktivitě Aplikace

15. 08. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 15. 8. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Aplikace – Speciální výzva.

Alokace pro tuto Speciální výzvu je stanovena na 250 mil. Kč. Výzva je určená pouze pro projekty, kterým bylo v rámci OP PIK Aplikace – Výzva VIII. a IX. umožněno tzv. „fázování“.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.