Vyhlášení nových výzev v aktivitách Udržitelné hospodaření s vodou a Oběhové hospodářství

14. 09. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 14. 09. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvy:

 

Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I

  • Příjem žádostí o podporu: 2. 10. 2023, 10:00 
  • Příjemci podpory: malé a střední podniky, velké podniky
  • Alokace výzvy: 1,2 mld. Kč

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Oběhové hospodářství – výzva I

  • Příjem žádostí o podporu: 2. 10. 2023, 10:00
  • Příjemci podpory: malé a střední podniky, small mid-caps
  • Alokace výzvy: 1 mld. Kč

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.