Výzva k předkládání žádostí na pozice externích hodnotitelů/odborníků

12. 09. 2023 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlasilo dne 13. 01. 2023 výběrové řízení na pozice externích hodnotitelů/odborníků pro vypracování odborných externích posudků projektů ve výzvách Specifického cíle 1.1 Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií (Inovace, Aplikace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Služby infrastruktury a Proof of Concept) a cíle 1.2 Využití přínosů digitalizace pro vlády občany a podniky (Digitální podnik, Technologie 4.0 Virtuální podnik) Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK) případně i OPPIK.

Bližší informace naleznete zde.