Vyhlášení výzvy Služby infrastruktury – ITI – výzva I.

15. 09. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 15. 9. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Služby infrastruktury – ITI – výzva I.

Alokace výzvy je stanovena na 1,5 mld. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům, velkým podnikům, výzkumným organizacím nebo municipalitám a je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI) na základě schválených Strategických rámců územních strategií jednotlivých městských aglomerací a Seznamu strategických projektů.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.