V září 2021 jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 725 milionů korun

07. 10. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v září 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 262 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 724 526 060 korun v dotačních programech OP PIK.

V prioritní ose 1 bylo proplaceno 336 milionů korun, v prioritní ose 3 šlo o 256 milionů korun a v prioritní ose 2 pak o 124 milionů korun. V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 8,5 milionů korun.

Na účty podnikatelů pak v září MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 543 milionů korun, a to na základě 246 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v září předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 615 milionů korun.

V září vydalo MPO 212 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,9 miliardy korun.

Za tři čtvrtletí roku 2021 jsme zadministrovali a odeslali Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti o platbu v hodnotě osmi miliard korun. Průměrná velikost žádosti o platbu v dotačních projektech OP PIK je mírně pod tři miliony korun a obsahuje v průměru deset účetních dokladů,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.