Doporučení k růstu cen v zakázkách zadávaných dle Pravidel pro výběr dodavatele

08. 10. 2021 | Novinky

Současný nárůst cen materiálů, zboží, výrobků a komodit přináší komplikace také při realizaci výběrových řízení na dodavatele a plnění vysoutěžených zakázek. Na tyto situace je nutné reagovat tak, aby nedošlo k porušení Pravidel pro výběr dodavatele (dále PpVD). Agentura pro podnikání a inovace z tohoto důvodu vydala Doporučení k růstu cen v zakázkách zadávaných dle PpVD, které naleznete zde.