Potřebné dokumenty k předložení vyčíslení škody Výzvy VI Pomoc po tornádu programu Nemovitosti

07. 10. 2021 | Novinky

Vážení žadatelé, s ohledem na složitost získávání materiálů a podkladů ke stanovení výše škody, která je rozhodná pro určení výše kompenzační podpory (dotace) v rámci Výzvy VI programu Nemovitosti, vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu jako ŘO OP PIK Metodiku ocenění předběžných nákladů na obnovu nemovitého majetku malých a středních firem. Zpracovatel (autorizovaná osoba s odpovídajícím vzděláním a oprávněním ČKAIT) bude podle této postupovat při určení výše škody a výsledek bude součástí dokumentace k žádosti o podporu.

Současně s touto metodikou vydáváme i vzorový příklad zpracování posudku (veškeré informace o určení místa realizace, poškozené osoby či poškozeném majetku jsou smyšlené).

Dokumenty naleznete na stránce Výzvy zde.