Upozornění pro žadatele k zápisu v Evidenci skutečných majitelů

13. 03. 2024 | Novinky OP TAK

Upozorňujeme žadatele, že mají povinnost zajistit, aby byl zápis v Evidenci skutečných majitelů vždy aktuální a proveden dle aktuálně platného znění (tj. vždy po poslední novelizaci) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.